– Výhodné koupání rodičů s dětmi v Aquaparku Barrandov

Pro rodiče s trvalým bydlištěm na městské části Praha 5 připravila radnice výhodné koupání s dětmi v Aquaparku Barrandov. Od úterý do pátku v čase od 6 do 11:30 hod. zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 40 Kč, nikoli běžných 85 Kč na 100 minut vstupu. Děti od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné je určeno rodičům, kteří chtějí umožnit dětem využít vnitřní a za teplého počasí i venkovní dětské brouzdaliště.

Nižší cenu za vstup do Aquaparku Barrandov mohou rodiče uplatnit po předložení ,,plavenky“. Ta jim bude vydávána na ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4, v kanceláři č. 216, v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin a každé sudé úterý v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, suterén č. dveří BS 034 od 8 do 12 hodin na základě ověření trvalého bydliště v občanského průkazu. Rodiče mohou využít možnosti nahlásit další 3 dospělé osoby, na které bude plavenka přenosná.  

Návštěvníci Aquaparku Barrandov jsou povinni se řídit pravidly provozovatele, které jsou vyvěšeny na recepci u vstupu do objektu.  

Tímto pilotním projektem s platností od března do června chceme ověřit zájem rodičů o nabízenou aktivitu pro jejich děti. V případě kladných ohlasů je radnice připravena hledat další možnosti rozšíření nabídky.