– Ve výsledku přinese tato krize i něco pozitivního, skutečné hodnoty, říká radní Lachnit. A šicí výzva pro všechny Senzační Seniory

Popisek: Komunitní centra Louka a Prádelna přichystala výzvu pro tvořivé seniory

„V komunitních centrech Prádelna a Louka stále probíhají pravidelné kurzy pro seniory on-line formou, tudíž se stále cvičí, konverzuje v cizích jazycích, zdokonaluje v práci s počítačem i digitálním fotoaparátem i vytváří dekorace apod. podle e-mailových zadání, úkolů a videonávodů,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit a pokračuje: „Do těchto lekcí se od začátku nového semestru zapojila řada nových studentů z řad seniorů Prahy 5 a další se mohou přidávat, neboť na rozdíl od prostor komunitních center nejsou virtuální učebny kapacitně omezeny. Na březen pak navíc obě komunitní centra přichystala výzvu pro tvořivé seniory.

Výzva vybízí SENzační SENiory z komunitních center Prádelna a Louka a také všechny šikovné seniory Prahy 5, kteří chtějí strávit část svého volného času kreativní činností a rádi se věnují šití, aby se přidali a vytvořili něco pěkného a užitečného. Konkrétně se v tomto případě jedná o látkovou tašku, oboustrannou tašku nákupní či plážovou tašku. S volbou typu tašky, střihem apod. se účastníci mohou poradit s pracovníky center (e-mail: kcpradelna@seznam.cz a kclouka@seznam.cz).

SENzační SENioři mohou v rámci výzvy ušít látkovou tašku, oboustrannou tašku nákupní nebo plážovou tašku

Senioři zapojení do výzvy se po ušití se svými výtvory vyfotí a fotografii zašlou na e-mail  sici.vyzva21@seznam.cz. Všechny fotografie s ušitými taškami budou zveřejněny na FB stránkách komunitních center a tvůrci těch nejlepších/nejoriginálnějších/nejzajímavějších dle hodnocení pracovníků center obdrží drobnou odměnu.

Pro opravdu zručné a nadšené tvůrce, kteří by ještě navíc chtěli něco udělat pro druhé, se nabízí ještě rozšíření původní výzvy. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jehož součástí jsou obě komunitní centra, potřebuje do svých zařízení ušít závěsy, povlaky, plátěné tašky apod. V tomto případě by těmto tvůrcům byl dodán materiál v podobě látek. Bližší informace a podrobnosti získají případní zájemci na e-mailech: kcpradelna@seznam.cz / kclouka@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 775 788 098.

Ukázka povedeného exempláře oboustranné tašky

„Šikovnost a ochota pomoci se u ´našich´ seniorů prokázala již před rokem, kdy mnozí začali doma šít v té době nedostatkové roušky a pomáhali tak nejen svým blízkým, ale také např. i pečovatelkám z naší pečovatelské služby. V současnosti je základních ochranných pomůcek relativně dostatek, ale situace se stále probíhající pandemií a v souvislostí s ní s přetrvávající izolací je velmi náročná především na psychiku nás všech. Proto představují veškeré on-line aktivity našich komunitních center velmi důležitý přínos pro překonání tohoto nelehkého období. Kromě zmiňované psychologické podpory zábavnou formou soutěže o nejhezčí plátěnou tašku však pracovnice pečovatelské služby a ostatních sociálních zařízení přivítají, stejně jako na jaře, skutečnou pomoc v podobě ušití nyní potřebného vybavení našich zařízení do domů s pobytovou službou nebo jeslí. Konečně pospolitost a skutečná komunita SENzačních SENiorů z center Prádelna a Louka se potvrzuje v dnes již zaběhlém fungování kurzů a aktivit v distanční podobě. Osobně věřím, že se zapojí i další a ve výsledku přinese tato náročná krize něco pozitivního, např. v podobě uvědomění si skutečných hodnot, které se vytváří především v komunitě a vztazích mezi lidmi,“ zamýšlí se JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5 pro sociální oblast.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25306-ve-vysledku-prinese-tato-krize-i-neco-pozitivniho-skutecne-hodnoty-rika-radni-lachnit-a-sici-vyzva-pro-vsechny-senzacni-seniory.htm