– Vary, Krumlov, Litomyšl… Od června do srpna šest báječných výletů pro ´senzační seniory´ z Prahy 5

Popisek: Výlety do krásných míst naší vlasti, pro seniory navíc zdarma, jsou tradiční a oblíbené

Poznávací výlety nabídnou seniorům obě smíchovská komunitní centra Prádelna a Louka. „Teplé počasí již skoro každého láká opustit Prahu a vydat se někam na výlet. Nejinak to vnímají také senioři z komunitních center Prádelna a Louka, kteří se chystají na celodenní poznávací výlety mimo hlavní město“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit a vysvětluje…

V říjnu loňského roku zvítězili SENzační SENioři z výše zmiňovaných komunitních center v kategorii klubů v celorepublikové soutěži Senior roku 2018, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SENSEN. Jednou z odměn byla poukázka na vstup do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově právě pro zástupce obou klubů. První letošní výlet, v polovině května, tudíž míří do Pelhřimova, kde na SENzační SENiory čeká exkurze do zmiňovaného muzea a jistě i další zajímavosti.

Nikdy nechybí ani ´vzdělávácí´ část – vždy se něco zajímavého dozvíme… Foto Praha 5

Nezbytná součást prázdninového programu

To však není zdaleka vše. Celodenní poznávací výlety pro seniory mají dlouholetou tradici coby nezbytná součást prázdninového programu Komunitního centra Prádelna. Stejně tomu bude také letos, kdy se kromě tradičních letních výjezdů uskuteční jeden výlet i v červnu. Navíc se zapojí také druhé komunitní centrum, Louka, tudíž celkově je přichystáno na období červen až srpen šest výletů a jedna komentovaná procházka s profesionálním průvodcem po pražských dvorech a zákoutích.

Konkrétně KC Prádelna organizuje tyto výlety: 26. června do Kutné Hory, 24. července do Litoměřic, 7. srpna Karlovy Vary a 14. srpna výlet vlakem do Mariánských Lázní. KC Louka pořádá 10. července výlet do Českého Krumlova a 21. srpna do Litomyšle. Zájemci se mohou hlásit od 10. června e-mailem: kcpradelna@seznam.cz nebo telefonicky 775 788 098 v případě akcí pořádaných KC Prádelna, e-mailem: kclouka@seznam.cz nebo telefonicky 775 788 006 v případě zájmu o výlet pořádaný KC Louka.

Pro seniory zdarma, ostatní za 30 Kč

„Celodenní poznávací výlety patří již tradičně mezi nejoblíbenější aktivity nejen letního programu. Letos se přidá i naše druhé komunitní centrum a navíc díky zapojení obou komunitních center do projektu Evropské unie bude letos možné cestovat autobusem, což značně zvýší pohodlí a komfort výletníků z řad seniorů. Výlety budou pro seniory zdarma, účastníci přispějí pouze symbolickou částkou 30,- Kč na kvalifikovaného průvodce v cíli výletu. Pro seniory samotné tyto výlety představují smysluplné trávení volného času, umožní jim poznat zajímavá místa naší vlasti a obohatí o spoustu nejen historických poznatků,“ vysvětluje doktor Lachnit, který se na radnici Prahy 5 o seniory stará již řadu let, i v dobách, kdy to nebylo tak zvaně v módě, nedávno o sobě ještě poměrně mladý radní v nadsázce prohlásil, že už se jako čestný senior i cítí…

Fakt existence komunity, pocit pospolitosti…

„Hlavním přínosem však, stejně jako u všech ostatních volnočasových aktivit, stále zůstává onen samotný fakt existence komunity, pocit pospolitosti, který senioři zapojující se do činnosti komunitních center velmi citlivě vnímají. Tím se prakticky a systematicky předchází vzniku sociálního vyloučení seniorů a pocitům osamělosti, které bývají největším problémem starších lidí ve vyspělých zemích Evropy. V případě těchto výletů se tedy nejedná o jednorázovou akci bez hlubšího přesahu, nýbrž o jeden dílek systematické pravidelné práce se seniory v našich komunitních centrech. Právě v tom vidím jejich největší přínos“, říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který bývá častým iniciátorem řady volnočasových aktivit pro seniory.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/21900-vary-krumlov-litomysl-od-cervna-do-srpna-sest-bajecnych-vyletu-pro-senzacni-seniory-z-prahy-5.htm