– Seniorfitnes ani v časech pandemie koronaviru nezahálí

SENIORFITNES z.s. spolu s Kulturně komunitním centrem Seniorfitnes ani v časech pandemie koronaviru nezahálí a nabízí seniorům velkou škálu možností, jak na sobě alespoň v omezené míře pracovat, jak udržet kontakt s lektory a s přáteli. Právě osamoceným seniorům hrozí psychické problémy díky izolaci, ve které se nedobrovolně ocitli.

Zeptali jsme se proto  jedné z lektorek a cvičitelek, paní Jitky Hlaváčkové, co všechno tato organizace pro seniory připravila.

Jaké aktivity nabízí Seniorfitnes pro seniory v této těžké době?

Přestože jsme museli přerušit všechny aktivity v komunitním centru, pokračujeme v nich dál pomocí internetu. Senioři mohou využít možnosti dále se vzdělávat v cizích jazycích, mohou si každý den zacvičit na podložce před počítačem s instruktáží našich cvičitelů na naší stránce  Cvičíme online, mohou si přečíst inspirativní dopisy k  individuálním vycházkám, mohou hledat pomoc s PC a mohou dále pokračovat ve výtvarném kurzu. K jednotlivým možnostem bych se ráda vyjádřila podrobněji:

Ve výuce angličtiny máme možnost využít celou škálu materiálů na internetu, které nabízí British Council, BBC, Cambridge Publishing House, Oxford English Press a další zdroje.  . Můj úkol , jako lektorky angličtiny, je posoudit vhodnost materiálu pro danou skupinu studentů, zadat úkoly s předstihem aby studenti mohli úkoly splnit do dne, kdy máme výuku. Vedle těchto úkolů mnozí z nich  píší o sobě, o svých vycházkách a rovněž píší o svých pocitech ze situace, která nastala. A tak máme k sobě ještě blíž. Ale není lehké odpovídat každému individuálně, je to časově velmi náročné, protože jsou čtyři skupiny studentů podle úrovní, celkem 44 studentů po 10 až 12 ve skupině.

A co pohybové aktivity, je možné v nich pokračovat?

Teď bych se ráda zmínila o tom jak cvičíme. Nejprve si na stránkách Seniorfitnes najdeme  CVIČÍME ONLINE a poté si vybereme cvičitelku, se kterou si chceme ten den zacvičit. A cvičíme alespoň dvacet minut na podložce před počítačem. Někteří ze cvičenců, kteří byli zvyklí scházet se v tělocvičně na cvičení a poté jít na společnou vycházku, mohou najít krásné inspirativní dopisy našeho cvičitele Honzy Šimla, který vybízí seniory k individuálním vycházkám do jejich nejbližšího okolí.

Co byste poradila či doporučila těm seniorům, kteří mají problém s užíváním počítače?

Pro ty, kteří mají problém s užíváním počítače bych radila pořídit si počítač domů, protože návštěvy u přátel a používání cizího počítače bude zřejmě dlouhodobě nevhodné.  S používáním počítače mohou senioři požádat pana Tomáše Hubálka. Komunikace s ním je opět nejlepší po Internetu : kurzynapc@moudrasovicka.cz.

A co výtvarné kurzy? Mohou senioři pokračovat v této činnosti?

Ano, Senioři mohou navázat kontakt s paní lektorkou Kaiglovou, která je bude inspirovat a k malování. Mohou jí posílat své obrázky. Spojení s ní je možné opět po Internetu na adrese   helena.kaiglova2@seznam.cz.