– Praha 5 uspořádala pro děti „Den dopravní bezpečnosti“

Velkému zájmu ze strany dětí se těšila akce radnice Prahy 5 připravená pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního pro sociální oblast a bezpečnost MČ Praha 5.

V základní škole Weberova v Motole proběhl v pátek 25. května 2018 „Den dopravní bezpečnosti“ pro 100 dětí z této základní školy. Akce byla realizována ve spolupráci s oddělením prevence Městské policie hlavního města Prahy pod vedením Mgr. Josefa Zběhlíka.

Děti si vyzkoušely, jak se píše dopravní test, ty menší dostaly test kreslený, poté měly k dispozici dopravní hřiště, kde si mohly vyzkoušet, jak dobře znají pravidla silničního provozu. Nejlepší dětští řidiči dostali dětský řidičský průkaz. Všechny děti si za odměnu zaskákaly na nafukovacím hradě. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Další podobné akce proběhnou v Základní škole Tyršova v Jinonicích a v Základní škole Kořenského na Smíchově.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-usporadala-pro-deti-Den-dopravni-bezpecnosti-537665?nocache=1