Praha 5: Přihlaste se do nového ročníku SENIOR AKADEMIE

Foto: Praha 5
Popisek: Senior akademie v Praze 5

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality, zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat 1x týdně od 23. září do 9. prosince 2020; je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, možnost seznámení se základními projevy protiprávního jednání, formami domácího násilí, drogové závislosti či s činností různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Akademii připravujeme pro maximálně 60 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek, kontaktujte Janu Trnkovou, tel. č.: 257 000 432, e-mail jana.trnkova@praha5.cz, nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8. a 18. hodinou v budově Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kancelář č. 211.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Prihlaste-se-do-noveho-rocniku-SENIOR-AKADEMIE-632421?nocache=1