– Kvízové odpoledne v Komunitním centru Prádelna

„Říjen je v komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici ve znamení nového semestru vzdělávacích a pohybových kurzů pro seniory, který začal koncem září. Těsně před jeho zahájením zde proběhl další ročník Community Days, a pracovníci Pivovaru Staropramen tak vybudovali spoustu vylepšení ke zvýšení komfortu všech návštěvníků centra,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Popisek: Radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit

Kromě těchto pravidelných aktivit však říjnový program přináší i několik novinek. Jednou z nich je zahájení cyklu Kvízových odpolední pro seniory, které proběhne ve středu 16. října 2019 od 14 hodin a dále mu bude patřit vždy jedna středa v měsíci. Organizátoři na každé setkání připraví celkem padesát otázek pro deset tematických okruhů – kultura, architektura, literatura, botanika, historie, filmy… a spousta dalších. Účastníci soutěží jsou rozděleni do tří až čtyřčlenných týmů a odpovídají na otázky. Po ukončení každého tematického okruhu se během přestávky vyhodnotí odpovědi a na závěr se vyhlásí nejlepší tým, který navíc obdrží drobnou odměnu pro vítěze.

Taková kvízová odpoledne představují ideální příležitosti pro trénink paměti i všeobecného rozhledu. Kvízy většina lidí občas vyzkouší pro radost a zábavu, avšak právě znalostní kvízy velmi rychle rozvíjejí logické a kombinační myšlení a posilují zapamatování nových poznatků. V mládí tak kvízy zlepšují školní prospěch, ale významný efekt na kognitivní funkce při pravidelném provádění kvízů a testů je potvrzen také u seniorů. Zajímavostí je také skutečnost, že u většiny dobrých kvízů lze nejméně polovinu otázek vyloučit pouze logickou úvahou, i když otázky vypadají rafinovaně a soutěžící o daném tématu nevědí vůbec nic.“

V 21. století se duševní svěžest stává základním předpokladem k tomu, aby člověk dokázal efek-tivně a cílevědomě přijímat a zpracovávat stále více rostoucí objem informací. Všichni víme, že některé naše duševní schopnosti se v průběhu stárnutí mění. Úbytku těchto duševních schopností ve vyšším věku se však můžeme do značné míry bránit psychickou a intelektuální činností. Ta právě může mít i podobu zábavného kvízového odpoledne, kde si senioři společně procvičí paměť, mozek, ale především si užijí spoustu legrace a třeba poznají nové přátele. Tudíž tato nová aktivita obohacuje účastníky hned dvojím způsobem, a proto předpokládám, že se stane velmi oblíbenou a vyhledávanou,” zve na kvízové odpoledne JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Slovo „Írán“ zní pro mnoho lidí tajemně, ale cestovatelé, kteří ho navštívili, potvrzují, že je to země neuvěřitelně milých a pohostinných lidí, plná nádherných památek a přírody. Bohatá historie Íránu pokrývá období několika tisíc let, návštěvník zde může obdivovat starověké město Persepolis, mešity, paláce, pevnosti, bazary a jiné památky na středověkou Perskou říši. S nehostinnou pouští a vysokými horami kontrastuje orientální krása perských zahrad.

V říjnu do komunitního centra Prádelna opět zavítá Jaromír Lisý, dlouholetý diplomatický pracovník, který v loňském roce nadchnul davy návštěvníků svou přednáškou o Sýrii. V letošním roce navštívil právě Írán a ve čtvrtek 31. října 2019 od 15 hodin se s návštěvníky podělí o své zážitky a dojmy, podložené bohatou fotodokumentací. Vstup je zdarma a součástí bude také malá ochutnávka íránské kuchyně.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Lachnit-Kvizove-odpoledne-v-Komunitnim-centru-Pradelna-598625?nocache=1