– Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 5

POZVÁNKA

na setkání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovních skupin,

které se uskuteční:

Kde:           v místnosti č. 330 v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4/1381, 3. patro 

Časová dotace:                cca 1,5 hodiny

Program setkání:

  1. Informace o dotačních programech MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2019
  2. Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2019
  3. Prezentace organizací
  4. Různé
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Kdy:                    v pondělí 11. 3. 2019 od 15:30 hod. 

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením

Kdy:                    v úterý 12. 3. 2019 od 15:30 hod. 

  • Děti, rodina a mládež

Kdy:                    ve středu 13. 3. 2019 od 15:30 hod.