– Dům sociálních služeb Na Neklance klientům nově nabízí i rehabilitaci

Dům sociálních služeb Na Neklance klientům nově nabízí i rehabilitaci

Popisek: Dům sociálních služeb s pobytovou odlehčovací službou Na Neklance 15 v Radlicích na Praze 5

V listopadu byl opět zahájen provoz Domu sociálních služeb s pobytovou odlehčovací službou v Radlicích, Na Neklance 15 (DSS). „Městská část Praha 5 zajistila kompletní modernizaci a rekonstrukci tohoto pobytového zařízení za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb a zajištění komfortu pro své klienty,“ uvedl radní JUDr. Petr Lachnit.

Další příjemnou novinkou pro zkvalitnění péče o klienty v rámci pobytu v zařízení je možnost využití nabídky základní rehabilitační péče, například nácvik chůze, skupinovou nebo individuální léčebnou tělesnou výchovu a pohybové léčby přístrojem Motren Duo 2, který umožňuje klientům pasivní cvičení, ale i aktivní nácvik, šlapání. Přístroj je též vybaven programem pro uvolňování spasmů. Rehabilitace, která je nesmírně důležitá zejména i pro seniorskou generaci, je zajištěna v našem zařízení odborným zdravotnickým personálem a umožní klientům během jejich pobytu rychlejší rekonvalescenci a nástup k obnově jejich fyzických schopností, ale stane se tak i významným prvkem pro jejich motivaci a povzbuzení.

Zpět do původních prostor

Odlehčovací pobytová služba po dobu rekonstrukce a modernizace fungovala v omezeném režimu nízkokapacitního provozu v náhradních prostorách. Návratem zpět do původních prostor se tedy otevírá služba opět pro 27 klientů nad 60 let. Posláním naší odlehčovací služby je zejména odlehčit a zastoupit pečujícího člena rodiny nebo známého a umožnit mu tak nezbytný odpočinek a čas k načerpání dalších sil pro péči o svého blízkého. Odlehčovací služba je vhodná také pro seniory, kteří nemohou zůstávat v domácím prostředí sami, potřebují rekonvalescenci a péči například po hospitalizaci v nemocnici. Služba je poskytovaná klientům a jejich rodinám na nezbytně nutnou dobu, než jsou klienti schopni se navrátit do svého domácího prostředí nebo je vyřešena jejich situace.

Dům sociálních služeb s pobytovou odlehčovací službou v Radlicích nabízí i příjemné venkovní posezení

Odborný tým zdravotních sester, lékaře a pečovatelek zajišťuje péči o klienty v nepřetržitém provozu 24hodin denně. Ubytování poskytují v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. K dispozici jsou také čtyři apartmány s vlastním sociálním zařízením. Stravování je klientům poskytováno 5x denně (u diabetiků 6x denně). Klienti mají možnost si vybrat ze dvou hlavních jídel.

Zařízení je koncipováno tak, aby vytvářelo prostředí a životní podmínky, které se velmi podobají domácímu prostředí. To vše k maximální podpoře klientů v soběstačnosti a snaze o jejich další rozvoj.

Pestrobarevné aktivity

Ke klientům zde přistupují individuálně a snaží se mobilizovat jejich fyzické i psychické schopnosti a dovednosti. Hlavním úkolem je, aby klienti opouštěli naši službu v dobré psychické a fyzické kondici.

Trenéři organizace Helppes pravidelně navštěvují seniory Na Neklance se psy vycvičenými na canisterapii

Dům sociálních služeb nabízí svým klientům během pobytu široký výběr dopoledních i odpoledních aktivit, které rádi využívají a jsou pro ně zcela zdarma. Oblíbenou dopolední aktivitou je pravidelné kondiční cvičení a procvičování jemné motoriky. Odpolední aktivity jsou tematicky laděné, dle ročních období, ale i přání klientů. Mezi oblíbené programy a akce patří pravidelná kavárnička a vlastnoruční pečení sladkých i slaných pochoutek s posezením u kávy či vlastnoručně vyrobeného smoothie, sázení rostlin a květin ve venkovním atriu, společné grilování a pečení buřtů, pořady s hosty, cestomanie, přednášky, reminiscenční odpoledne, dílničky a vyrábění maličkostí a dárků nejen pro radost, ale i pro své blízké. Pod vedením aktivizační pracovnice klienti rádi tvoří, rozvíjejí svou kreativitu, malují nádherné obrazy technikou, kterou zvládne každý. Slaví zde nejen tradiční svátky, ale i narozeniny a svátky klientů. Během roku probíhá již od roku 2014 pravidelná canisterapie s pejsky z Helppesu. Canisterapie, individuální, ale i skupinová je vhodná pro rozvoj jemné motoriky, potlačení negativních pocitů a přispívá také k rozvoji sociálního cítění klientů. Pravidelnými aktivitami jsou rovněž tréninky kognitivních funkcí, luštění křížovek a společné i individuální čtení. Jezdí i na oblíbené výlety Taxíkem Maxíkem – společně s odborným personálem a samozřejmě i s klienty a s ohledem i na jejich možnosti plánují trasy. Na základě aktivizačních programů a individuálního přístupu ke klientům se odbornému týmu pracovníků podařilo vytvořit rodinné prostředí a příjemnou atmosféru, kam se klienti rádi vrací.

Pokud se chcete o službě dozvědět více, neváhejte se obrátit na vedoucí Domu sociálních služeb Danielu Stočesovou, DiS., na telefonním čísle 725 741 389 nebo na sociální pracovnici Bc. Isabelu Honsovou, tel.: 775 788 004. Navštívit můžete i webové stránky stocesova@csop5.cz či socialnipracovnikdss@csop5.cz.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/26454-dum-socialnich-sluzeb-na-neklance-klientum-nove-nabizi-i-rehabilitaci.htm