– CENTRUM SEŇORINA

„Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.“ 

Centrum Seňorina je poskytovatel kvalitní ambulantní a pobytové odlehčovací služby v centru Prahy se zaměřením na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Jsme spolehlivý partner rodin, které se rozhodli pečovat o své blízké doma a občas si potřebují vydechnout, něco zařídit nebo jet na dovolenou.

Komorní prostředí a malá kapacita našeho zařízení vytváří rodinou atmosféru, takže se u nás klienti velmi rychle cítí jako doma. Pro každého klienta tak máme dostatek času na podporu jeho individuálních potřeb a zájmů, což je jeden z charakteristických znaků Centra. Dalším znakem je Montessori přístup, díky kterému se řídíme pravidlem „Pomoz mi, abych to zvládl sám.“ a klienty podporujeme v aktivitách, na které ještě stačí.

Každodenní program v centru je velmi bohatý na aktivizace jako například muzikoterapie, canisterapie, kognitivní trénink, felinoterapie, arteterapie a mnoho dalších. Tyto aktivity  snáze vtáhnou klienty do dění v Centru a pomáhají jim tak zůstat aktivní.

Na Poříčí 36,  Praha 1, 110 00 | socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz | +420 604 708 111                               www.centrum-senorina.cz