– ´Bytosti z nevědomí´ kontroverzního akademického malíře Jiřího Lhoty… Výstava v Komunitním centru Prádelna

Foto: CSOP Praha 5

Popisek: Snímek z výstavy malíře Jiřího Lhoty v Galerii Prádelna v roce 2019

„Návrat z virtuálního do skutečného světa připravila Galerie Prádelna, která tvoří součást Komunitního centra Prádelna v Holečkově ulici,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit. Ve čtvrtek 15. července 2021 v 17 hodin zde bude za přítomnosti autora zahájena výstava ak. mal. Jiřího Lhoty ´PHANTASMA aneb Bytosti z nevědomí´.

Kontroverzní výtvarník se do ´Prádelny´ vrací po více než dvou letech, kdy na stejném místě představil svůj cyklus velkoformátových obrazů inspirovaných dílem spisovatele H. P. Lovecrafta. Nyní nabídne návštěvníkům svoje ztvárnění archetypálních postav, které vystupují v mýtech, snech, pohádkách a od počátku lidstva obydlují ta nejtemnější zákoutí duše člověka.

Obraz malíře Jiřího Lhoty

A jak zoufale jsme nepřipraveni na odvrácenou stranu skutečnosti…

Konečně takřka celá tvorba Jiřího Lhoty je ovlivněna mytologií a symbolikou zasvěceneckého okultismu i lidových vyprávění. Stejně tak jeho stínové obrazy s bolestnou intenzitou reflektují psychickou trýzeň současného moderního světa plného nejistot, odlidštění a ztráty smyslu. Metaforicky ukazuje bázní a strachem naplněné nevědomí současného lidstva. To bývá také příčinou občasného nepochopení jeho tvorby, neboť stejně jako kultura dávného východu před královským průvodem vyhnala všechnu bídu a bolest za hradby města, aby se oko královského syna nedotklo temné tváře života, tak si i dnešní svět vyrábí masku umělého štěstí, bohatství, krásy a nekonečné prosperity, šíří pozitivní iluze, které překrývají podobu, jež nemá být nikdy spatřena. Ze zkušenosti minimálně posledního roku dobře víme, jak křehká je tato iluze a jak zoufale jsme nepřipraveni na odvrácenou stranu skutečnosti.

Lhota boří světy růžových snů

Lhota boří tyto světy růžových snů, dává nám nové ikony pro smrt i znovuzrození, ukazuje krásu a bolest sexuality a pomíjivost vtělení. Zároveň nabízí nové symboly, které pomáhají představit si a integrovat bolestné pravdy o našem lidském údělu. Odhaluje, stejně jako Buddha, že naším největším učitelem je smrt, čímž svojí kreativitou přispívá ke kolektivnímu probuzení a snad postupné proměně světa v krásnější a lidštější místo.

Obraz malíře Jiřího Lhoty

Fantaskní postavy a monstra

V aktuálně prezentované výstavě autor publiku nabídne několik velkoformátových obrazů, které však překvapují u něj nezvyklou barevností. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nejen fantaskní postavy a monstra, nýbrž i Lhotovo pojetí tradičnějších postav pohádek a vyprávění jako je vodník, čarodějnice nebo mořská panna.

Cyklus ilustrací k Erbenově Kytici

Součástí expozice budou také perokresby, cyklus ilustrací k Erbenově Kytici, který dosud nebyl nikdy prezentován. Na kresbách zvláště vynikne dokonalé technické zpracování, preciznost a zručnost spojená s trpělivostí a pokorou, což Lhotu řadí k výtvarníkům, kteří nepodlehli svodům postmoderní relativizace a jejich umění se pojí s dokonalým zvládnutím řemesla. Přes všechnu svou zcela moderní strukturu vedou jeho díla hlubokým a jedinečným výrazem svých rysů stoletími k truchlivým dílům středověkým, k O. Redonovi, H. Boschovi nebo H. R. Gigerovi, stejně jako k bezejmenným autorům fantastických bestiářů zaujatých obludami a monstry.

Ilustrace od malíře Jiřího Lhoty k Erbenově Kytici

Radní Lachnit: Vnitřní svět člověka se všemi jeho démony

„Pamatuji si na předchozí výstavu ak. mal. Jiřího Lhoty v našem komunitním centru, která vzbudila celé spektrum emocí a vyvolala zajímavou debatu o smyslu a poslání umění. Oceňuji tudíž, že po vynucené pauze se Galerie Prádelna nebojí zahájit výstavní činnost právě tímto umělcem, byť mnozí by jistě preferovali nějakou výrazně ´lehčí´ tvorbu. Rok s pandemií byl naprosto neočekávatelnou zkušeností, která nám hodně vzala, ale zároveň věřím, že i něco dala. Minimálně uvědomění si podstaty naší lidské existence, vlastní fyzické konečnosti, již přesahuje nekonečná Duše, na kterou však v běžném shonu a hluku materiálního světa často zapomínáme. Tvorba Jiřího Lhoty nám, někdy až zneklidňujícím a brutálním způsobem, připomíná a ukazuje vnitřní svět člověka se všemi jeho démony, kteří s námi běžně komunikují pouze ve snech nebo pohádkách. Pod povrchem kolektivní mentality současného lidstva vřou temné procesy, jejichž potlačení časem přináší destrukci a násilí ve vnějším světě, jak se naposledy několikrát ukázalo v průběhu 20. století. Naopak v jejich rozpoznání a integraci se skrývá velká naděje, že se podaří nalézt cestu k rozumnější a zdravější rovnováze. Pojďme tedy pohlédnout do kolektivního nitra prostřednictvím obrazů a kreseb Jiřího Lhoty, možná to nebude úplně příjemné, ale jistě přínosné a léčivé,“ zve na výstavu JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který výstavu zahájí.

Mgr. Jiří Lhota, ak. mal. (1970) absolvoval AVU v Praze, má za sebou řadu kolektivních i samostatných výstav, je autorem mnoha grafických návrhů pro hudební skupiny a projekty různých žánrů, především se však věnuje malbě. Žije a pracuje v Ústí nad Labem, kde působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a nyní vyučuje na ZUŠ Evy Randové.

Jeho tvorba je záznamem ponoru do kolektivního nevědomí moderního člověka a zobrazením především stinných stránek hlubin lidské duše. Nicméně často v nich bývá přítomen i prvek ironie, satiry nebo úšklebek, měnící pro diváka perspektivu vnímání jeho díla. Výstava se koná za podpory společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., dlouholetého partnera komunitního centra Prádelna. 

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25889-bytosti-z-nevedomi-kontroverzniho-akademickeho-malire-jiriho-lhoty-vystava-v-komunitnim-centru-pradelna.htm