– Bezbariérové, samozřejmě. Pečovatelská služba Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 otevírá 13. 7. pracoviště na Barrandově

Popisek: Pečovatelská služba Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 bude i na Barrandově

„Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (CSOP) otevírá dne 13. července 2020 nové detašované pracoviště pečovatelské služby a zahajuje provoz. Najdete jej na poliklinice Barrandov, Krškova 807/21, v přízemí, zadní vchod budovy,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 5 byly zrekonstruovány prostory pro toto nové pracoviště a zároveň byly splněny návštěvníkům jejich požadavky hlavně na bezbariérovost a dostupnost těchto služeb. V prvé řadě je zajištěn komfort pro všechny zájemce o tyto služby spočívající ve vybudování samostatného vchodu do kanceláře pečovatelské služby a oddělené čekárny přímo v přízemních prostorách zadní části polikliniky. V suterénních prostorách bylo zároveň vybudováno pracoviště pro pečovatelky se zázemím.

Pracovnice nového detašovaného pracoviště pečovatelské služby Martina Skálová a Markéta Čechová

Se stárnutím populace se zvyšuje potřeba široké nabídky služeb právě pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat, sportovat, cestovat, tvořit, setkávat se, společně prožívat a nebýt sám a žít aktivně.

Prádelna a Louka skvěle fungují

CSOP prostřednictvím svých komunitních center Prádelna a Louka v současné době uspokojí aktivitami a programy snad i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Pokud se však snižují a zhoršují možnosti a podmínky vést aktivní život, zhoršuje se částečně nebo i úplně soběstačnost a sebeobslužnost je možné obrátit se na pečovatelskou službu. Každým rokem se zvyšuje zájem ze strany veřejnosti o tyto služby.

V pondělí v Komunitním centru Prádelna po dlouhé pauze přivítali první návštěvníky

Nablízku klientům

Pečovatelská služba dlouhodobě zajišťuje poměrně velkou část klientů i z Barrandova a okolí.  Myšlenka rozšíření nabídky právě této služby, jít za těmi, kteří pomoc potřebují, vycházela samozřejmě také z jednání a setkávání se se seniorskou veřejností, z jejich přání a požadavků dostupnosti pečovatelské služby přímo v lokalitě Barrandova a okolí. A tak CSOP plní smysl této myšlenky být nablízku těm, kteří je potřebují anebo o nich zatím nevědí. Právě dostupnost je klíčovým momentem v situacích, se kterými se zejména seniorská veřejnost mnohdy potýká.

Hraje se o čas

Někdy se přímo doslova hraje o čas. Proto budou mít občané na Barrandově a okolí svůj profesionální tým pečovatelek s koordinátorkou Martinou Skálovou a sociální pracovnicí Mgr. Markétou Čechovou. Mohou se na ně obrátit Ti, kteří potřebují poradit, zkonzultovat svou situaci či přímo požádají o zajištění pomoci například s péčí o domácnost, s nákupy, dovozem a přípravou jídla, hygienou, úklidem, doprovodem k lékaři, na jednání nebo s doprovodem ven na vycházku, s přepravou Taxíkem Maxíkem apod.  Poradenství a pomoc poskytnou i rodinám, které pečují o svého blízkého.

Konzultační hodiny pro veřejnost jsou v pondělí: od 8 – 12 hodin a od 13 – 15.30 hodin. Ve středu: od 8 – 12 hodin a od 13 – 16.30 hodin. Kontaktovat je můžete na telefonu 775788002 p. Čechová nebo 775788078 p. Skálová, nebo e-mailem csop5@volny.cz. Najdete je na stránkách ZDE.

Seniorská veřejnost se zde také může informovat o dalších službách pro seniory a aktivizačních programech a akcích, které pro ně Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 nabízí ve svých komunitních centrech Prádelna a Louka. „Počítejte s námi, jsme Vám pořád nablízku a těšíme se na Vás,“ zakončuje radní Lachnit.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/24142-bezbarierove-samozrejme-pecovatelska-sluzba-centra-socialni-a-osetrovatelske-pomoci-praha-5-otevira-13-7-pracoviste-na-barrandove.htm