– Amatérská filmová soutěž se koná již po desáté

Drogy, šikana, gambling… očima dětí a mládeže – taková jsou témata amatérské filmové soutěže AntiFetFest aneb jde to i jinak!

Jubilejní již 10. ročník této soutěže tradičně vyhlašuje MHMP. Žáci a studenti z městské části Praha 5 se již tradičně této soutěže zúčastňují. V minulých letech se jejich snímky umístily na předních místech.

AntiFetFest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Žáci a studenti mohou do soutěže přihlásit obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí.

Účastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

  • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
  • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Soutěžní snímky spolu s přihláškami budou přijímány do 31. 3. 2017 na Úřadu Městské části Praha 5, Nám. 14. října 4/1381, na podatelně úřadu nebo na sekretariátu Odboru sociální problematiky (2. patro, kancelář č. 211).

Pro zúčastněné žáky/studenty proběhne filmový workshop jako odměna za práci a úsilí, kterou účastníci soutěže věnovali výrobě filmových materiálů. Workshop proběhne v Komunitním centru Prádelna dne 11. 4. 2017 od 9 do 13 hodin.

Vítězné snímky z obou kategorií postoupí do celopražského finále.

Podmínky soutěže a přihláška: http://www.prevence-praha.cz/antifetfest

plakát Antifetfest 2017