– Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 5

POZVÁNKA

na setkání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovních skupin,

které se uskuteční:

Kde:           v místnosti č. 330 v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14.října 4/1381, 3. patro 

Časová dotace:                cca 1,5 hodiny

Program setkání:

  1. Informace o Dnu neziskových organizací
  2. Plnění Akčního plán na rok 2017
  3. Různé
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Kdy:                    v pondělí 12. 6. 2017 od 15:30 hod. 

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením

Kdy:                    v úterý 13. 6. 2017 od 15:30 hod. 

  • Děti, rodina a mládež

Kdy:                    ve středu 14. 6. 2017 od 15:30 hod.