– Oslavy Podzimního dne seniorů zahájil ve Smíchovském pivovaru radní Petr Lachnit

Pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita připravila Městská část Praha 5 na 17. října tradiční Podzimní den seniorů. V rámci Podzimního dne seniorů připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory společenské setkání v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Toto společenské setkání seniorů z Prahy 5 je jedním z příspěvků Městské části Prahy 5 k oslavám mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. říjen.

Mezinárodní den seniorů vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů, poprvé na 1. října roku 1998. Mezinárodní den seniorů je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání. Všechny akce konané v jeho rámci jak na mezinárodní, tak i vnitrostátní úrovni, díky tomu výraznou měrou přispívají k posílení společenského postavení příslušníků starší generace, jejichž početní zastoupení v celkové populaci má zejména v hospodářsky nejvyspělejších zemích neustále rostoucí trend.

V úterý 17. října si při Podzimním dnu seniorů příznivci populárního operetního zpěváka Karla Bláhy přišli v Praze 5 na své. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory malé setkání, kam jim přišli popřát, ale především zazpívat a pobavit Karel Bláha, Jiří Krampol a Valerie Zawadská.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Oslavy-Podzimniho-dne-senioru-zahajil-ve-Smichovskem-pivovaru-radni-Petr-Lachnit-508552?nocache=1

– Den s hasiči se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 11. října 2017 ve spolupráci s hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ze stanice Jinonice společné dopoledne pro Mateřskou školu v Lohniského 851 na Barrandově.

Společné dopoledne pro děti z mateřské školy s hasičským záchranným sborem se konalo pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita. Dětem byla v rámci této preventivně bezpečnostní akce předvedena práce hasičského záchranného sboru a ukázka hasičů v akci. V rámci simulované ukázky byl předveden postup hašení požáru tak, aby tento postup byl pro děti vzhledem k jejich věku nejen zajímavý, ale i poučný.

Dětem byla také předvedena technika, kterou používá hasičský záchranný sbor při své práci.

Děti se v rámci primární prevence tímto způsobem seznámí s prací hasičského záchranného sboru, při které se naučí, jak se chovat v různých rizikových situacích.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-hasici-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-508229?nocache=1

 

– Den s Městskou policií se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 9. října 2017 pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita „Den s Městskou policií” v Základní a mateřské škole Výmolova 169 v Praze 5. Akce se zúčastnilo více než sto dětí ze Základní a mateřské školy Výmolova na Praze 5 se svými vyučujícími i zdravotním personálem.

Zahájení dětského dne byl přítomen i ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Příslušníci Městské policie předvedli malým divákům ukázky výcviku služebních psů, služební vozidla a motorky. Na programu dne byla rovněž ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Největší atrakcí však byly policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i povozit. Radní Petr Lachnit předal dětem drobné dárky. Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Praze 5, Výmolově ulici, je komplexem škol pro sluchově postižené od předškolního věku až do dospělosti. Základní škola a mateřská škola vzdělává děti a žáky primárně se sluchovou vadou a logopedickými vadami. Dále vzdělává děti se sluchovou vadou a dalšími kombinacemi vad. Jedná se o děti autistické, zrakově, tělesně a mentálně postižené. Na škole působí slyšící i neslyšící pedagogové, cílem je bilingvální způsob výuky, tzn. dva jazyky vedle sebe (český jazyk a český znakový jazyk) a tudíž dva pedagogové (slyšící a neslyšící) vedle sebe.

Hluchota žáky odděluje od většinového mluveného jazyka, kterým se my, slyšící, domlouváme. Proces nabývání českého jazyka je pro neslyšící složitou a nelehkou cestou, které je potřeba věnovat mnoho času a úsilí. Jazyková gramotnost je předpokladem pro integraci neslyšícího jedince do běžné společnosti. Všichni děti a žáci ze ZŠ Výmolova potřebují odbornou péči, odborný personál, speciální pomůcky, dobré zázemí a různé druhy kulturního a sportovně relaxačního vyžití k tomu, aby se seznamovali s okolním světem.

Podobné akce připravil JUDr. Petr Lachnit i pro Mateřskou školu Radlická a pro Mateřskou v Grafické ulici na Smíchově.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-Mestskou-policii-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-507740?nocache=1

– HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DO KOMUNITNÍHO CENTRA KRÁLOVSKÁ LOUKA PRAHA 5 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, rizikový příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme vzdělání VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření
 • nástup možný ihned nebo podle dohody 

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

– Praha 5 uspořádala pro děti „Den dopravní bezpečnosti“

Velkému zájmu ze strany dětí se těšila akce radnice Prahy 5 připravená pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního pro sociální oblast a bezpečnost MČ Praha 5.

Ve fakultní základní škole Drtinova na Smíchově se uskutečnil v úterý 12. září 2017 „Den dopravní bezpečnosti“ pro stovku dětí z této základní školy. Akce byla realizována ve spolupráci s oddělením prevence Městské policie hlavního města Prahy, pod vedením Mgr. Josefa Zběhlíka.

Děti si vyzkoušely, jak se píše dopravní test, ty menší dostaly test kreslený. Poté měly k dispozici dopravní hřiště, kde si mohly vyzkoušet, jak dobře znají pravidla silničního provozu. Nejlepší dětští řidiči dostali dětský řidičský průkaz. Všechny děti si za odměnu zaskákaly na nafukovacím hradu. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Další podobné akce se konaly i v Základní škole Waldorfská a v Základní škole Tyršova.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-usporadala-pro-deti-Den-dopravni-bezpecnosti-506316?nocache=1

– OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

zastoupené ředitelkou PhDr. Helena Volechová

vyhlašuje dne 26.9.2017 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

VEDOUCÍ DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Sjednaný druh práce 2.08.02. vedoucí Domu sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

S místem výkonu práce: Praha 5, Na Neklance 15 , na plný úvazek. 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního směru
 • trestní bezúhonnost

Další požadavky:

 • zkušenosti v oblasti práce se seniory
 • zkušenosti s vedením většího kolektivu výhodou
 • psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti, empatie, flexibilita, organizační schopnosti
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:

 • odpovídající platové ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
 • příjemné pracovní prostředí v zařízení rodinného typu
 • zavedený pracovní tým  

K přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se právních činností, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 20.10.2017   na adresu: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o., náměstí 14. října 11, 150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: 257318995, e-mail: csop5@volny.cz

Obálku označte slovy: Výběrové řízení – vedoucí Domu sociálních služeb

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 26.9.2017

PhDr. Helena Volechová

ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

Přihláška výběrové řízení DSS

– Pohádkový les Prahy 5 přilákal více než sedmnáct tisíc lidí

Mezi nejoblíbenější akce pro děti, jež pořádá městská část Praha 5 pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita, se jednoznačně zařadil Pohádkový les, který si v sobotu 23. září nenechalo ujít 17 000 lidí. Ti všichni v Kinského zahradě zažili mnoho zábavy, dobrodružství a legrace. Přes 80 procent dětí přitom bylo z městské části Praha 5.

Akce začala v dopoledních hodinách u Musaionu, děti za doprovodu rodičů měly za úkol na trase dlouhé jeden kilometr plnit úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavy. Od nich pak za splněné úlohy dostaly razítka a po jejich předložení v cíli na ně čekal věcný dárek. Program zpestřily i bohaté výtvarné dekorace a profesionální kostýmy z příběhů českých pohádek. Musaion připravil pro děti výtvarné dílny s tematikou staročeských řemesel.  K úspěchu akce přispělo i příjemné počasí a chutné občerstvení.

Velký úspěch zaznamenaly i průběžné ukázky umění artistického – skupiny vrhačů nožů “Nightmare show” pod vedením Martina Čumpelíka, která vystoupila se speciálním dětským programem. I radní Lachnit byl návštěvníky “přinucen” postavit se k dřevěné stěně, na chvíli nahradit asistentku vrhače nožů a zažít její pocity , když se do dřevěné desky vedle ní zapíchne jeden po druhém velký těžký nůž.

Návštěvníkům pohádkového lesa se představil i Taxík Maxík, sloužící seniorům a zdravotně postiženým ve službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (CSOP Praha 5). Pracovníci CSOP Praha 5 zájemcům ochotně vysvětlovali podstatu jednotlivých sociálních služeb, které poskytují občanům Prahy 5. Sociální rozměr této akce zdůraznila i přítomnost Konta bariéry, které se spolu s Nadací Charty 77 zasloužilo o to, že CSOP Praha 5 může klientům poskytovat služby Taxíku Maxík.

„Účast lidí několikanásobně předčila naše očekávání a byl výrazně překročen návštěvnický rekord Pohádkového lesa z roku 2014. Jsme rádi, že se všichni dobře bavili a odnesli si spoustu zážitků z příjemně stráveného odpoledne. Radnice bude rozhodně takovéto aktivity i nadále podporovat,“ řekl naší redakci radní Petr Lachnit, který nad akcí převzal záštitu.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pohadkovy-les-Prahy-5-prilakal-vice-nez-sedmnact-tisic-lidi-505342?nocache=1

 

– JUDr. Petr Lachnit zahájil V. ročník SENIOR AKADEMIE

Radní Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit zahájil v úterý 12. září unikátní projekt bezpečnostní SENIOR AKADEMIE. Tento projekt vznikl ve spolupráci Městské části Praha 5 s Městskou policií hl. m. Prahy, útvarem prevence.

Bezpečnostní SENIOR AKADEMIE je ucelený cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality, určený pro všechny aktivní seniory, s trvalým bydlištěm v Praze 5. Tohoto podzimního přednáškového běhu se zúčastní celkem 70 seniorů z Prahy 5. Přednáškové cykly budou probíhat na radnici Městské části Praha 5 každé úterý od září do prosince 2017 v odpoledních hodinách.Jak redakci Parlamentních listů sdělil radní JUDr. Petr Lachnit „Vzhledem k nečekaně velkému zájmu občanů o účast v tomto projektu jedná radnice Prahy 5 s Městskou policií hl.m. Prahy o možnosti pokračování bezpečnostní SENIOR AKADEMIE v jarních měsících 2018, aby bylo možno do kurzu zařadit i ty seniory z Prahy 5, na něž se místo v tomto podzimní běhu nedostalo.“

Přednáškový cyklus bezpečnostní SENIOR AKADEMIE, který je zcela zdarma, zahrnuje celkem 11 přednášek včetně slavnostního ukončení akademie. Cílem přednášek je naučit seniory, zdravotně a tělesně postižené občany, zvládat krizové situace, přivolat pomoc, apod., včetně praktických ukázek příkladů a instruktážních filmů. Účastníci zde získají praktické informace jak významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí. Přednášejícími jsou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. Účastníci vzdělávání se také budou moci zdarma zúčastnit exkurze do Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy, do Muzea Policie ČR a do Psího domova v Tróji.

Každý z účastníků obdrží po skončení akademie pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty k zabezpečení bytu a domu, brožury a letáky, včetně malého občerstvení. Absolventi tohoto kurzu budou pravidelně jednou ročně zváni na semináře, kde se budou moci seznámit s novými informacemi v oblasti prevence kriminality a rovněž se zde budou moci podělit o své vlastní zkušenosti za uplynulé období.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-JUDr-Petr-Lachnit-zahajil-V-rocnik-SENIOR-AKADEMIE-504440?nocache=1

– Úklid Husových sadů

 

Ve středu 13. září 2017 proběhl další úklid městského parku Husovy Sady na Praze 5. Na úklidu se kromě pracovníků Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5, které sídlí nedaleko parku v Mahenově ulici, podílelo taky sedm klientů tohoto zařízení.

Společně vysbírali odpadky, jež zaplnily 27 velkých pytlů. Odvoz a likvidaci odpadu zajistil Odbor ochrany životního prostředí Prahy 5.

– Petr Lachnit zahájí Slavnosti Rumunů v Kinského zahradě

Již poosmé se v neděli 10. září od 11 do 20 hodin koná Slavnost Rumunů v České republice pořádaná Sdružením Rumunů v ČR. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rumunských folklórních souborů a dalších umělců, které se odehraje na pódiu a v dalších prostorách za Letohrádkem Kinských v Praze 5.

Slavnost se koná s podporou MČ Prahy 5 a záštitu nad akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit.

Připraven je i bohatý program z pestré nabídky hudby, tance a scének rumunského folklóru. Součástí akce budou také dílny lidových řemesel, akce pro děti, ochutnávky rumunských kulinářských výrobků a další zajímavosti. Vstup je zdarma.

Slavnost začíná bohoslužbou v Chrámu sv. archanděla Michaela (zvaného též karpatský kostelík sv. Michala). Chrám sv. Archanděla Michaela má zajímavou historii. Tento celodřevěný pravoslavný chrám tzv. bojkovského typu s prvky lidového baroka, byl postavený ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. K výzdobě věží a interiéru byly použity tři pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelená a červená. Tyto barvy v lidovém chápání symbolizují základní křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku. Tento celodřevěný chrám byl kompletně rozebrán, převezen a následně sestaven do původní podoby hned dvakrát. V roce 1793 jej občané Velkých Louček prodali větší a bohatší vesnici Medvedovcům. Ke druhému stěhování došlo v roce 1929, když Rusíni kostel, jako typickou lidovou stavbu Podkarpatské Rusi, věnovali Praze, která tehdy byla jejich hlavním městem. Kostel byl tedy podruhé postaven v Kinského zahradě na Smíchově v Praze 5. V současné době je kostel součástí sbírek Národního muzea. Počátkem roku 2008 získala dřevěný chrám do užívání Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, resp. Rumunská pravoslavná církev.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahaji-Slavnosti-Rumunu-v-Kinskeho-zahrade-502580