– Praha 5 podpořila levnější plavání pro seniory v Aquaparku Barrandov

V rámci projektu „Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné“ pořádaného pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita se naši spoluobčané starší 60 let s trvalým pobytem v městské části Praha 5 dočkali pro rok 2018 speciální akce v Aquaparku Barrandov. Od ledna 2018 každé úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13,00 do 15,00 hodin zaplatí za 100 minut plavání pouze 50 Kč! Podmínkou je pouze si vyzvednout tzv. plavecký pas.

“Plavecký pas” bude k vyzvednutí dne 12. prosince 2017 na pracovišti Úřadu MČ Praha 5 na adrese Preslova 2213/5 a dále každé pondělí a středu od 8,00 do 18,00 hod. na sociálním odboru ÚMČ Praha 5 na náměstí 14. října 4 v Praze 5, II. poschodí, kancelář č. 216. Tento plavecký pas budou vydávat pracovnice sociálního odboru na základě ověření trvalého bydliště žadatele na MČ Praha 5 a jeho věku.

Jak dodává radní JUDr. Petr Lachnit, Praha 5 je moderní městskou částí, která by měla disponovat širokou nabídkou volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel. „Počet seniorů dlouhodobě roste a nejen proto pro ně chceme nabídku služeb rozšiřovat. Plavání je sportovní aktivitou, kterou lze provozovat téměř v každém věku. Jsme rádi, že našemu návrhu vyšel Aquapark na Barrandově vstříc. V případě úspěšnosti projektu v něm budeme chtít pokračovat i v dalším roce. Podstatným přínosem tohoto projektu je podpora aktivního života seniorů a umožnění finančně dostupné sportovní aktivity a relaxace. Pro účastníky jde také o možnost, jak navázat nebo posílit vztahy a kontakty s dalšími seniory,“ dodal radní JUDr. Petr Lachnit.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-podporila-levnejsi-plavani-pro-seniory-v-Aquaparku-Barrandov-512785

– Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky

Vážení přátelé,

prosinec se kvapem blíží, a proto jsme již v plných přípravách na naši tradiční Mikulášskou pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky, na kterou Vás srdečně zveme.

Přijďte v sobotu 9. prosince se svými čtyřnohými kamarády strávit příjemnou, aktivitami naplněnou sobotu k nám do výcvikového areálu v Praze 5 – Motole.

Tak jako každý rok, i letos ji zahájí Mikuláš s Čertem i Andělem tradiční nadílkou pro všechny hafíky, kteří štěknou básničku, zazpívají, zatančí, nebo třeba jenom podají pac. Největší zlobivci si můžou „vychutnat“ i exkurzi do pekla a pro všechny pejsky a jejich páníčky jsou připravené soutěže v netradičních mikulášských disciplínách. A protože společně budou soutěžit zdraví pejskaři s majiteli psích pomocníků, jsou soutěže připravené tak, aby šance na úspěch byly vyrovnané. Některé disciplíny proto budou probíhat na invalidním vozíčku, s berlemi, či s klapkami na očích nebo uších. Pro zdravé lidi je to možnost vyzkoušet si jak se žije s handicapem, a pro ty, co s handicapem žijí 24 hodin denně 365 dní v roce, to je šance uspět v soutěžích bez ohledu na svůj handicap.

Nezapomněli jsme ani na občerstvení, se svým stánkem dobrot přijede naše hodná paní „palačinková“ J, výbornou kávu si budete moci zakoupit ve stánku Dripit , u našich dárců a podporovatelů.

Začínáme v 10:30, nezapomeňte si sebou vzít platný očkovací průkaz Vašeho chlupatého miláčka.

Těšíme se na Vás, tým Helppes s Mikulášem, čertem a andělem.

– Praha 5 podpořila zvýhodněné plavání pro seniory i v roce 2018

V rámci projektu „Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné“ pořádané pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita se naši spoluobčané starší 60 let s trvalým pobytem v městské části Praha 5 dočkají dalšího pokračování. I v roce 2018 každý pátek od 13.00 do 15.00 hodin v plaveckém areálu SK Motorlet v Radlické ulici (zastávka Radlická, tramvaj č. 7) zaplatí senioři za 90 minut plavání 50 Kč.

Přínosem tohoto projektu je podpora aktivního života seniorů, která jim umožňuje finančně dostupné sportovní aktivity a relaxaci. Účastníci tak rovněž navazují nové kontakty a přátelství s dalšími seniory, což může v některých případech vést k odstranění či snížení pocitu izolovanosti. ,

,Praha 5 je moderní a neustále se rozvíjející městskou částí, která se snaží vytvářet širokou škálu volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel. Počet seniorů naší městské části dlouhodobě roste, proto pro ně chceme nabídku těchto služeb rozšiřovat. A právě plavání je sportovní a relaxační aktivitou, kterou lze provozovat téměř v každém věku,“ doplnil JUDr. Petr Lachnit.

Vydané permanentky platí dál

Již vydané permanentky platí i pro rok 2018. Senioři, kteří si ještě nevyzvedli permanentku na plavání v bazénu Motorletu, si ji mohou v čase od 8 do 15 hodin vyzvednout zcela zdarma permanentku ve 2. poschodí budovy úřadu MČ na náměstí 14. října 4, každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin v kanceláři č. 216.

Při vstupu do plaveckého bazénu SK Motorletu předloží senioři u pokladny permanentku a po uhrazení částky 50 korun mohou po dobu 90 minut využívat 25metrový plavecký bazén se šesti dráhami, whirlpoolem a saunou.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-podporila-zvyhodnene-plavani-pro-seniory-i-v-roce-2018-511031?nocache=1

– Oslavy Podzimního dne seniorů zahájil ve Smíchovském pivovaru radní Petr Lachnit

Pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita připravila Městská část Praha 5 na 17. října tradiční Podzimní den seniorů. V rámci Podzimního dne seniorů připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory společenské setkání v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Toto společenské setkání seniorů z Prahy 5 je jedním z příspěvků Městské části Prahy 5 k oslavám mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. říjen.

Mezinárodní den seniorů vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů, poprvé na 1. října roku 1998. Mezinárodní den seniorů je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání. Všechny akce konané v jeho rámci jak na mezinárodní, tak i vnitrostátní úrovni, díky tomu výraznou měrou přispívají k posílení společenského postavení příslušníků starší generace, jejichž početní zastoupení v celkové populaci má zejména v hospodářsky nejvyspělejších zemích neustále rostoucí trend.

V úterý 17. října si při Podzimním dnu seniorů příznivci populárního operetního zpěváka Karla Bláhy přišli v Praze 5 na své. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory malé setkání, kam jim přišli popřát, ale především zazpívat a pobavit Karel Bláha, Jiří Krampol a Valerie Zawadská.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Oslavy-Podzimniho-dne-senioru-zahajil-ve-Smichovskem-pivovaru-radni-Petr-Lachnit-508552?nocache=1

– Den s hasiči se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 11. října 2017 ve spolupráci s hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ze stanice Jinonice společné dopoledne pro Mateřskou školu v Lohniského 851 na Barrandově.

Společné dopoledne pro děti z mateřské školy s hasičským záchranným sborem se konalo pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita. Dětem byla v rámci této preventivně bezpečnostní akce předvedena práce hasičského záchranného sboru a ukázka hasičů v akci. V rámci simulované ukázky byl předveden postup hašení požáru tak, aby tento postup byl pro děti vzhledem k jejich věku nejen zajímavý, ale i poučný.

Dětem byla také předvedena technika, kterou používá hasičský záchranný sbor při své práci.

Děti se v rámci primární prevence tímto způsobem seznámí s prací hasičského záchranného sboru, při které se naučí, jak se chovat v různých rizikových situacích.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-hasici-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-508229?nocache=1

 

– Den s Městskou policií se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 9. října 2017 pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita „Den s Městskou policií” v Základní a mateřské škole Výmolova 169 v Praze 5. Akce se zúčastnilo více než sto dětí ze Základní a mateřské školy Výmolova na Praze 5 se svými vyučujícími i zdravotním personálem.

Zahájení dětského dne byl přítomen i ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Příslušníci Městské policie předvedli malým divákům ukázky výcviku služebních psů, služební vozidla a motorky. Na programu dne byla rovněž ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Největší atrakcí však byly policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i povozit. Radní Petr Lachnit předal dětem drobné dárky. Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Praze 5, Výmolově ulici, je komplexem škol pro sluchově postižené od předškolního věku až do dospělosti. Základní škola a mateřská škola vzdělává děti a žáky primárně se sluchovou vadou a logopedickými vadami. Dále vzdělává děti se sluchovou vadou a dalšími kombinacemi vad. Jedná se o děti autistické, zrakově, tělesně a mentálně postižené. Na škole působí slyšící i neslyšící pedagogové, cílem je bilingvální způsob výuky, tzn. dva jazyky vedle sebe (český jazyk a český znakový jazyk) a tudíž dva pedagogové (slyšící a neslyšící) vedle sebe.

Hluchota žáky odděluje od většinového mluveného jazyka, kterým se my, slyšící, domlouváme. Proces nabývání českého jazyka je pro neslyšící složitou a nelehkou cestou, které je potřeba věnovat mnoho času a úsilí. Jazyková gramotnost je předpokladem pro integraci neslyšícího jedince do běžné společnosti. Všichni děti a žáci ze ZŠ Výmolova potřebují odbornou péči, odborný personál, speciální pomůcky, dobré zázemí a různé druhy kulturního a sportovně relaxačního vyžití k tomu, aby se seznamovali s okolním světem.

Podobné akce připravil JUDr. Petr Lachnit i pro Mateřskou školu Radlická a pro Mateřskou v Grafické ulici na Smíchově.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-Mestskou-policii-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-507740?nocache=1

– HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DO KOMUNITNÍHO CENTRA KRÁLOVSKÁ LOUKA PRAHA 5 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, rizikový příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme vzdělání VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření
 • nástup možný ihned nebo podle dohody 

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

– Praha 5 uspořádala pro děti „Den dopravní bezpečnosti“

Velkému zájmu ze strany dětí se těšila akce radnice Prahy 5 připravená pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního pro sociální oblast a bezpečnost MČ Praha 5.

Ve fakultní základní škole Drtinova na Smíchově se uskutečnil v úterý 12. září 2017 „Den dopravní bezpečnosti“ pro stovku dětí z této základní školy. Akce byla realizována ve spolupráci s oddělením prevence Městské policie hlavního města Prahy, pod vedením Mgr. Josefa Zběhlíka.

Děti si vyzkoušely, jak se píše dopravní test, ty menší dostaly test kreslený. Poté měly k dispozici dopravní hřiště, kde si mohly vyzkoušet, jak dobře znají pravidla silničního provozu. Nejlepší dětští řidiči dostali dětský řidičský průkaz. Všechny děti si za odměnu zaskákaly na nafukovacím hradu. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Další podobné akce se konaly i v Základní škole Waldorfská a v Základní škole Tyršova.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-usporadala-pro-deti-Den-dopravni-bezpecnosti-506316?nocache=1

– OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

zastoupené ředitelkou PhDr. Helena Volechová

vyhlašuje dne 26.9.2017 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

VEDOUCÍ DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Sjednaný druh práce 2.08.02. vedoucí Domu sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

S místem výkonu práce: Praha 5, Na Neklance 15 , na plný úvazek. 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního směru
 • trestní bezúhonnost

Další požadavky:

 • zkušenosti v oblasti práce se seniory
 • zkušenosti s vedením většího kolektivu výhodou
 • psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti, empatie, flexibilita, organizační schopnosti
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:

 • odpovídající platové ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
 • příjemné pracovní prostředí v zařízení rodinného typu
 • zavedený pracovní tým  

K přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se právních činností, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 20.10.2017   na adresu: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o., náměstí 14. října 11, 150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: 257318995, e-mail: csop5@volny.cz

Obálku označte slovy: Výběrové řízení – vedoucí Domu sociálních služeb

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 26.9.2017

PhDr. Helena Volechová

ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

Přihláška výběrové řízení DSS