– Den otevřených dveří Centra demokratického vzdělávání

Kdy: 19. – 20. 10. 2018

Kde: Kovářská 4, Praha 9

Centrum demokratického vzdělávání pořádá Den otevřených dveří, na kterém představí aktivity komunitního centra. V pátek od 14:00 bude probíhat ukázková hodina doučování pro mladé migranty, na kterou zveme i pracovníky ve vzdělávání, kteří se o vzdělávání cizinců zajímají.

Páteční odpoledne bude věnováno akcím vhodným pro rodiče s dětmi. Od 16 hodin se koná odpolední setkání klubu pro matky s dětmi, na které naváže v 17 hodin přednáška Hra jako investice lásky. Během povídání dětské psycholožky Julie Russ můžete získat inspiraci a náměty na nové aktivity s dětmi pro podzimní dny.

V pátek večer budeme od 18:00 hodin promítat oceňované drama Teheránská tabu. Na film naváže diskuse, které se bude účastnit novinář Mohammad Zarghami (Radio Free Europe) a Adéla Šimáková (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

V sobotu 20. 10. můžete přijít ve 13:00 na akci s názvem Podzimní slavnost. Jedná se o dílnu zaměřenou na vyrábění z podzimních surovin, vhodnou pro dospělé i děti různého věku. Budeme vyrábět nakládané sýry a dýňový dezert. Program je zaměřen i na seznámení se s tradicemi a zvyky spojenými s podzimem.

Akci finančně podpořila Nadace Open Society Fund prostřednictvím projektu Kovářská žije!

Více informací ZDE

Přihlásit na jakoukoliv z akcí sarka@demokraticke-vzdelavani.cz

– ÚKLID HUSOVÝCH SADŮ

V pátek 5. října 2018 proběhl již tradiční úklid městského parku Husovy Sady na Praze 5 a přilehlého okolí. O úklid se postarali pracovníci a klienti Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5, které sídlí nedaleko parku v Mahenově ulici.

Společně vysbírali odpadky, jež zaplnily 9 velkých pytlů. Odvoz a likvidaci odpadu zajistil Odbor ochrany životního prostředí Prahy 5.

– Pozvánka na benefiční akci Benefice mrtvice

Dobrý den,

nevíte, kam vyrazit s rodinou, přáteli či kolegy o volebním víkendu? Chcete se pobavit, udělat si malý teambuilding a k tomu všemu ještě pomoci? Rádi bychom vás pozvali na benefiční koncert Benefice mrtvice, který se uskuteční v sobotu 6. října od 18:00 ve Foru Karlín.  

Benefice Mrtvice – je koncert pěti kapel na podporu tří mladých lidí, kteří se vrací do života po mrtvici. Elišce je 28, Petrovi 39 a Zdeňkovi taky 39. Všichni tři se s mrtvicí potkali shodou okolností v roce 2016. Na jejich podporu zahrají David Kraus, velký comeback skupiny NEREZ&Lucia, November 2nd, Vasilův rubáš a Generation jam. Večer budou moderovat Jana Plodková a Tomáš Měcháček a přijdou i hosté MUDr. Jan Vojáček, nebo vystoupení acrojogínů. 

Přijďte se podívat, darujte vstupenky zaměstnancům, šiřte na sociálních sítích. Budeme rádi, když zveřejníte akci a informace z tiskové zprávy na Vašem webu. Vše přiloženo v příloze.  

Více najdete na www.ergoaktiv.cz. 

Čím více nás přijde, tím více pomůžeme! 

ERGO Aktiv, o.p.s. – Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku
Tel: 
+420 732 542 529
www.ergoaktiv.cz 

Plakát

Tisková zpráva ERGO Aktiv

– Den s hasiči se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 14. září 2018 ve spolupráci s hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ze stanice Jinonice společné dopoledne pro Mateřskou školu U železničního mostu na Smíchově.

Společné dopoledne pro děti z mateřské školy s hasičským záchranným sborem se konalo pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita.

Dětem byla v rámci této preventivně bezpečnostní akce předvedena práce hasičského záchranného sboru a ukázka hasičů v akci. V rámci simulované ukázky byl předveden postup hašení požáru tak, aby tento postup byl pro děti vzhledem k jejich věku nejen zajímavý, ale i poučný. Dětem byla také předvedena technika, kterou používá hasičský záchranný sbor při své práci.

Děti se v rámci primární prevence tímto způsobem seznámí s prací hasičského záchranného sboru, při které se naučí, jak se chovat v různých rizikových situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-hasici-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-551382?nocache=1

 

– Anděl bude patřit neziskovým organizacím pod záštitou radnice

Radnice Prahy 5 již podvanácté podpořila projekt, ve kterém veřejnosti představuje neziskové organizace. U výstupu z metra na stanici Anděl se s nimi mohou občané seznámit ve středu 12. září od 11 do 17 hodin.

Moderování celého dne se ujal Mirek Konvalina, který jednotlivé organizace a jejich zástupce představí. Den neziskového sektoru proběhne v několika tematických okruzích: sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání, humanitární pomoc, lidská práva a národnostní menšiny a dobrovolnictví. Řada z přítomných organizací působí jako záchranná síť v případech životní nouze na celém území Prahy 5.

„Dnešní doba je posedlá vytvářením zisku. Téměř jako anachronismus působí lidé, kteří nechtějí dosahovat zisku, ale chtějí pomáhat druhým. Jejich jediným ziskem je vědomí obecné prospěšnosti. To je dokáže uspokojit a být pro ně dostatečnou odměnou. Připadá vám to jako pohádka? Můžete se přesvědčit na vlastní oči právě na Dnu neziskového sektoru v Praze 5 na pěší zóně Anděl,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast MČ Praha 5. „Tímto dnem se úřad městské části pokusil alespoň trochu odměnit řady dobrovolníků a nadšenců, pracujících v neziskovém sektoru, a současně ukázat našim spoluobčanům, v jakých všech oblastech a s jakými výsledky tyto organizace pracují. Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací v Praze 5, informovat o nabídce sociálních služeb a záchranné síti. Den neziskových organizací má dlouhodobý přínos pro Prahu 5 a její obyvatele.“

Propagace pro neziskové organizace zdarma

Návštěvníci mohou vidět celkem 49 neziskových organizací, které působí ve vzdělávání, dobrovolnictví, v oblasti lidských práv, humanitární pomoci a oblasti národnostních menšin. Neziskové organizace představují klíčový prvek silné občanské společnosti. Touto akcí MČ Praha 5 podpoří neziskový sektor, působící v Praze 5, formou osvětové venkovní prezentace.

„Na této akci dostávají neziskové organizace prostor přímo v centru dění Smíchova. Díky umístění je přístupná široké veřejnosti – od náhodných kolemjdoucích až po cílové skupiny, které na Andělu přebývají. Neziskové organizace tak často osloví přímo své budoucí klienty a pomohou s řešením jejich aktuální životní situace,“ upřesňuje záměr akce Petr Lachnit.

Propagace je pro neziskové organizace zdarma stejně jako vstup pro návštěvníky. Některé organizace budou také prodávat své výrobky, přičemž výtěžek bude použit na charitativní účely.

Záštitu nad akcí převzali radní JUDr. Petr Lachnit a JUDr. Tomáš Homola, a dále zastupitelé Ing. Jarmila Svobodová, Mgr. Zdeněk Doležal a PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Andel-bude-patrit-neziskovym-organizacim-pod-zastitou-radnice-550667?nocache=1

– Výlet s tajenkou Prokopským údolím potěší seniory i jejich vnoučky

Na začátek školního roku pro vás Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 připravilo ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství originální netradiční projekt – Výlet s tajenkou pro seniory, jejich rodiny a přátele. Účelem výletu je potěšit každého, kdo se rád prochází, je hravý, chce se dozvědět něco nového, má rád doplňovačky, a to v každém věku.

“Trasa, úkoly, otázky a praktické rady byly vybrány tak, aby se se dobře pobavili všichni ve věku 0-99 let. Babičky s vnoučky či přáteli se projdou a zapojí se společně do luštění tajenky, děti naleznou na trase mnoho hřišť, kde si pohrají, svezou se vláčkem, ale hlavně mohou strávit volný čas se svými rodiči či prarodiči a to venku na čerstvém vzduchu,” vysvětluje radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, iniciátor projektu.

Putování začíná pod viaduktem v Hlubočepích. Délka trasy je zhruba 3 km, projde ji každý včetně malých dětí. Výlet je možný jet s kočárkem, na kole, vzít s sebou můžete i psy. Ideální je i pro děti ze školek či žáky základních škol, kteří mohou výlet projít během dopledne. Cesta za hádankou vede Prokopským údolím, až k železniční zastávce v Holyni. Originální mapu s vyznačenou trasou, doplňovačku, praktické informace včetně odkazu na jízdní řady naleznete ke stažení na webu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (ZDE) nebo na stránkách společnosti Velká dobrodružství (ZDE). Trasu lze jít kdykoliv budete chtít. Pokud se vám podaří vyluštit tajenku, můžete si za odměnu vyzvednout skleničku s pohádkovým motivem nebo hračku ve Vzdělávacím a informačním centru Praha 5, Štefánikova 249/30, Praha 5 v době po-čt 8:30-17, pá 8:00-15 hodin.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vylet-s-tajenkou-Prokopskym-udolim-potesi-seniory-i-jejich-vnoucky-549985?nocache=1

– Radní Lachnit zahájí Slavnosti Rumunů v Kinského zahradě

Již podeváté se v neděli 9. září od 12,30 do 20 hodin koná Slavnost Rumunů v České republice pořádaná Sdružením Rumunů v ČR. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rumunských folklorních souborů a dalších umělců, které se odehraje na pódiu a v dalších prostorách za Letohrádkem Kinských v Praze 5.

Slavnost se koná s podporou MČ Prahy 5 a záštitu nad akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit.

Připraven je i bohatý program z pestré nabídky hudby, tance a scének rumunského folkloru. Součástí akce budou také dílny lidových řemesel, akce pro děti, ochutnávky rumunských kulinářských výrobků a další zajímavosti. Vstup je zdarma.

Slavnost začíná bohoslužbou v Chrámu sv. archanděla Michaela (zvaného též karpatský kostelík sv. Michala). Chrám sv. Archanděla Michaela má zajímavou historii. Tento celodřevěný pravoslavný chrám tzv. bojkovského typu s prvky lidového baroka, byl postavený ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině. K výzdobě věží a interiéru byly použity tři pro pravoslaví typické barvy: bílá, zelená a červená. Tyto barvy v lidovém chápání symbolizují základní křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku. Tento celodřevěný chrám byl kompletně rozebrán, převezen a následně sestaven do původní podoby hned dvakrát. V roce 1793 jej občané Velkých Louček prodali větší a bohatší vesnici Medvedovcům. Ke druhému stěhování došlo v roce 1929, když Rusíni kostel, jako typickou lidovou stavbu Podkarpatské Rusi, věnovali Praze, která tehdy byla jejich hlavním městem. Kostel byl tedy podruhé postaven v Kinského zahradě na Smíchově v Praze 5. V současné době je kostel součástí sbírek Národního muzea. Počátkem roku 2008 získala dřevěný chrám do užívání Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, resp. Rumunská pravoslavná církev.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Radni-Lachnit-zahaji-Slavnosti-Rumunu-v-Kinskeho-zahrade-549983?nocache=1

– Otevření Wellness centra pro seniory v Praze 5 se blíží

FOTO Radnice Prahy 5 ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 připravila na středu 20. září 2018 slavnostní otevření nového Wellness centra pro seniory v Zubatého ulici 10.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (CSOP) poskytuje již řadu let své služby všem těm, kteří potřebují pomoc a nejsou zcela soběstační, a to jak z důvodu věku, tak dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního a tělesného postižení. Dům s pečovatelskou službou v Zubatého ulici 10 je dnes uceleným komplexem bytů zvláštního určení pro seniory s trvalým bydlištěm v páté městské části. Suterénní prostory v tomto domě byly využívány pro provoz doplňkových služeb, které jsou mezi seniory vyhledávané a využívané, zejména na masáže a pedikúru. V létě roku 2016 zde byly rozšířeny služby o nabídku aktivizačních programů, které navštěvovali nejen nájemníci domu, ale i další seniorská veřejnost. Velmi rychle se staly oblíbenými a pravidelně navštěvovanými. Vznikl zde i „reminiscenční obýváček“ provozovaný pod heslem „pojďme si společně povídat a vzpomínat“.

Dostupnost, komplexnost a kvalita služeb

„Záměr rekonstrukce a modernizace tohoto nádherného, dříve historického paláce v Zubatého ulici 10, vycházel především z dlouhodobých zkušeností, požadavků a poptávky po službách ze strany seniorské veřejnosti. Filosofií modernizace se tak stala dostupnost, kvalita, bezpečnost a komplexnost služeb pro seniory,“ řekl radní Prahy 5 Petr Lachnit (ANO). Na podzim roku 2016 byla proto zahájena rekonstrukce a modernizace celého domu a také jeho součásti – střediska denní hygieny, které již nesplňovalo požadavky na kvalitní a dostupnou péči rozšiřujících se potřebných služeb.

Radnice ve spolupráci s architekty musela řešit hlavně bezbariérovost společných prostor a vstupů. Díky vstřícnosti páté městské části se loni podařilo zajistit náhradní prostory pro provoz pedikérských a masážních služeb, takže nedošlo k jejich omezení ani přerušení. Aktivizační programy byly omezeny pouze na tréninky paměti a i přestože probíhaly v náhradních prostorách, byly také hojně navštěvovány.

Pedikúra, masáže, koupele, aktivizace

A co bude nabízet nové Wellness centrum pro své návštěvníky z řad seniorů? V prvé řadě se splní pro mnohé seniory požadavek dostupnosti a bezbariérovosti služeb. Již od vchodu domu se bezpečně díky nově vybudovanému bezbariérovému nájezdu dostanete k výtahu, který klienty odveze do suterénních prostor wellness centra. V nově vybudovaných a rozšířených prostorách může návštěvník využít nejen nabídky komplexních služeb, ale i přímo se s jednotlivými službami seznámit a vybrat si. Zájemci mohou tradičně využít masérských služeb, jejichž rozsah si klient zvolí sám, buď masáže celého těla, nebo dle domluvy s masérkou může masáže kombinovat na jednotlivé části těla – šíje, záda, horní končetiny, dolní končetiny. Nově jsou k dispozici masáže lávovými kameny nebo rašelinové zábaly.

V nabídce nechybějí pedikérské služby, a to dle přání klienta, kdy pedikérka dochází buď přímo do domácnosti klienta, nebo se klient může objednat ve Wellness centru. Zejména klientky mohou nově využít nabídky manikúry a péče o ruce, k dispozici jsou i parafinové zábaly. Seniorské wellness centrum také nabízí novou službu a to asistovanou lázeň, koupel ve speciální vaně se vstupem bočními dvířky s možností využití hydromasáže dolních končetin. K dispozici je samozřejmě i bezbariérové sprchování. Při koupeli pomůže klientovi odborný personál. Do konce letošního roku by se v nabídce měly objevit i kadeřnické služby.

Relaxace ve stínu stromu

Součástí nového centra je i relaxační místnost, kde budou od září zahájena zdravotní a relaxační cvičení a jóga pro seniory. Centrum otevře i společenskou místnost, kde si zájemci mohou vybrat z nabídky aktivizačních programů, jako jsou například tréninky paměti, reminiscenční kurzy, komunitní aktivity (například cestománie), workshopy, výtvarné dílny a mnoho dalších.

A pro ty, kteří chtějí společně posedět, chvíli si odpočinout a popovídat, bude připraveno opravdové překvapení a splněné přání zejména těm, kteří jsou milovníky přírody a pěstování rostlin. Ve venkovním atriu domu byla totiž vybudována kouzelná komunitní zahrada. Jediným prvkem, který zde zůstal zachován, je starobylý strom a v jeho stínu je připraveno příjemné posezení. Takže i tady návštěvníci mohou využít jakési malé osobní terapie přírodou. Sami si mohou zasázet, namnožit nebo přesadit rostliny, předat si pěstitelské rady anebo jen sedět, dívat se a relaxovat.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/20328-otevreni-wellness-centra-pro-seniory-vpraze-5-se-blizi.htm