– Projekt zvýhodněného plavání pro seniory úspěšně pokračuje

V rámci projektu „Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné“, pořádaného pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita, se naši spoluobčané starší 60 let, s trvalým pobytem v městské části Praha 5, i v roce 2018 dočkali nejen dalšího pokračování zvýhodněného plavání v bazénu SK Motorlet, ale i rozšíření možnosti zaplavat si levně také v Aquaparku Barrandov.

Ti, kteří mají zájem zaplavat si v Aquaparku Barrandov, si mohou vyzvednout plaveckou kartu každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin ve 2. patře budovy úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 4, Praha 5, kancelář č. 216. Po ověření trvalého pobytu podle občanského průkazu dostane každý senior jednu plaveckou kartu na celý rok 2018. Tato karta majitele opravňuje ke vstupu do bazénu za zvýhodněné vstupné 50 korun na 100 minut, a to každé úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13 do 15 hodin.Akce zaznamenala velký úspěch a do konce dubna 2018 bylo již občanům MČ Praha 5 starším 60 let vydáno 1309 plaveckých karet do Aquaparku Barrandov.

Další úspěšný projekt zvýhodněného seniorského plavání v bazénu SK Motorlet využívá více než 930 seniorů, kteří již mají plaveckou kartu do tohoto bazénu. Plavecké karty jsou k dispozici i pro další zájemce starší 60 let, kteří mají bydliště na území městské části Praha 5, každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin ve 2. patře budovy úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 4, Praha 5, kancelář č. 216.

Praha 5 se tímto projektem snaží podporovat aktivní život seniorů, umožnit jim finančně dostupné sportovní aktivity a relaxaci a navázat nové kontakty a přátelství.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Projekt-zvyhodneneho-plavani-pro-seniory-uspesne-pokracuje-536632?nocache=1

– Slavnostní ukončení VI. ročníku Senior akademie

Ve středu 16. května byl za přítomnosti radního městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita slavnostně ukončen VI. ročník Senior akademie.

Občané z řad seniorů či osob se zdravotním postižením měli možnost zúčastnit se přednáškových cyklů na témata týkající se zejména ochrany života, zdraví a majetku, ale i témat zahrnující např. základy právního vědomí, bezpečnosti v provozu, domácí násilí, chov psů na území hl. m. Prahy, požární ochrany, základy poskytování první pomoci a zvládání řešení mimořádných a krizových situací.Přednášejícími byli pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy, kteří své přednášky zpestřili praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů, diskusemi nad četnými dotazy posluchačů, ale i možností navštívit operační středisko Městské policie hl. m. Prahy, obvodní ředitelství Praha 5, Muzeum Policie ČR a Psí domov Trója.

Slavnostní ukončení stejně jako přednášky proběhly v zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5. Pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy a radní JUDr. Petr Lachnit předali účastníkům Senior akademie pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty k zabezpečení bytu a domu. JUDr. Petr Lachnit poděkoval pracovníkům útvaru prevence kriminality za profesionalitu, pracovnicím sociálního odboru za organizaci akcí a posluchačům za jejich účast a zájem s příslibem přípravy a realizace VII. ročníku Senior akademie již na jaře příštího roku.
Závěrem byli všichni přítomní pozváni k malému občerstvení.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Slavnostni-ukonceni-VI-rocniku-Senior-akademie-536501?nocache=1

– OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

zastoupené ředitelkou PhDr. Helena Volechová

vyhlašuje dne 10.5.2018 výběrové řízení na obsazení  pracovního místa

VEDOUCÍ DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Sjednaný druh práce 2.08.02. vedoucí Domu sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

S místem výkonu práce: Praha 5, Na Neklance 15 , na plný úvazek. 

Požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání sociálního směru
  • trestní bezúhonnost

Další požadavky:

  • zkušenosti v oblasti sociálních služeb a v přímé péči se seniory
  • zkušenosti s vedením většího kolektivu výhodou
  • psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti, empatie, flexibilita, organizační schopnosti
  • řidičský průkaz skupiny B výhodou
  • práce na PC

Nabízíme:

  • odpovídající platové ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
  • příjemné pracovní prostředí v zařízení rodinného typu
  • zavedený pracovní tým

K přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce .

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31.5.2018   na adresu:

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o., náměstí 14. října 11, 150 00 Praha 5

Kontakt: Tel.: 257318995; e-mail: csop5@volny.cz

obálku označte slovy: Výběrové řízení – vedoucí Domu sociálních služeb

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 10.5.2018                                      PhDr. Helena Volechová                                                                                               ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

 

přihláška-výběrové řízení DSS

 

 

– Den s hasiči se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 4. května 2018 ve spolupráci s hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ze stanice Jinonice společné dopoledne pro Mateřskou školu v Tyršově ulici v Jinonicích.

Společné dopoledne pro děti z mateřské školy s hasičským záchranným sborem se konalo pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita.Dětem byla v rámci této preventivně bezpečnostní akce předvedena práce hasičského záchranného sboru a ukázka hasičů v akci. V rámci simulované ukázky byl předveden postup hašení požáru tak, aby tento postup byl pro děti vzhledem k jejich věku nejen zajímavý, ale i poučný. Dětem byla také předvedena technika, kterou používá hasičský záchranný sbor při své práci.

Děti se v rámci primární prevence tímto způsobem seznámí s prací hasičského záchranného sboru, při které se naučí, jak se chovat v různých rizikových situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Den-s-hasici-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-534876?nocache=1

– Praha 5 pořádá výlety pro seniory, tentokrát i do Milevského kláštera

Městská část Praha 5 i na jaře připravila výlety pro seniory, jejichž cílem je tentokrát zámek Orlík nad Vltavou a Milevský klášter. Výlety pořádá Odbor sociální problematiky MČ Praha 5 pod záštitou radního pro sociální oblast JUDr. Petra Lachnita.

Výlet je naplánován ve dvou termínech, na čtvrtek 17. května a na čtvrtek 24. května 2018. V obou termínech budou vypraveny dva autobusy, pro zájemce z řad seniorů je připraveno celkem 188 míst.Výlet je určen pro občany ve věku nad 60 let s místem trvalého bydliště na území Městské části Praha 5. Zájemci o výlet bude vydán poukaz na výlet po předložení občanského průkazu.

Místem výdeje poukazů bude první den prostor „Výdeje parkovacích oprávnění ZPS“ v Preslově ulici č. 5, (roh Náměstí 14. října a Preslovy ulice) a to dne 3. května 2018 od 8 do 12 hodin. Pokud nebudou vydány všechny poukazy první den, další možnost bude v úřední dny: pondělí a středa 8–18 hodin ve 2. patře v kanceláři č. 216 budovy Úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4.

Autobus bude přistaven pro držitele poukazu v den odjezdu od 8:30 hodin u stanice metra Radlická na zastávce autobusu 904. Předpokládaný návrat je okolo 17 hodin. Výlet je pro účastníky zcela zdarma a zahrnuje dopravu, vstupy do objektů a oběd.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-porada-vylety-pro-seniory-tentokrat-i-do-Milevskeho-klastera-534067?nocache=1

 

– Den s Městskou policií se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 19. dubna 2018 ve spolupráci s Městskou policií dětský den pro Mateřskou školu ve Weberově ulici v Motole.

Den s Městskou policií se konal pod záštitou radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita. Zahájení dětského dne byl přítomen i ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Příslušníci Městské policie předvedli malým divákům ukázky výcviku služebních psů, služební vozidla a motorky.Na programu dne byla rovněž ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Největší atrakcí však byli policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i povozit. Radní Petr Lachnit předal dětem drobné dárky.

Podobné akce připravil JUDr. Petr Lachnit i pro Mateřskou školu U Santošky na Smíchově a pro Mateřskou školu Renoirova na Barrandově.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-Mestskou-policii-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-533289?nocache=1

– Pohádkový les Prahy 5 na Barrandově přilákal více než deset tisíc lidí

Mezi nejoblíbenější akce pro děti, jež pořádá městská část Praha 5 pod záštitou radního Petra Lachnita, se jednoznačně zařadil Pohádkový les, který si v sobotu 21. dubna nenechalo ujít více než deset tisíc lidí. Ti všichni na Barrandově zažili mnoho zábavy, dobrodružství a legrace. Přes 80 procent dětí přitom bylo z městské části Praha 5.

Zkrácenou a pohádkovou verzi příběhu Philease Fogga a jeho cesty kolem světa za 80 dní s mnoha úkoly a dobrodružstvím pro děti od 2 let pro návštěvníky připravila Městská část Praha 5 ve spolupráci se společností Velká dobrodružství. Na kilometrové trase nad Prokopským údolím na návštěvníky čekaly postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi a děti u každé z nich museli plnit úkoly. Ti starší se také pokusily uhádnout, jakou zemi představují. Malí cestovatelé nachytali ryby pro Eskymáka. Složili pizzu v Itálii nebo našli ztracený poklad na Sahaře. Po splnění všech úkolů dostali malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání. K úspěchu akce přispělo i krásné počasí a chutné občerstvení.Tradičně Pohádkový les doprovodila i organizace Helppes se svými asistenčními pejsky. Návštěvníci se rovněž mohli seznámit i s činnosti příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejíž pracovnice jim např. změřily krevní tlak.

„Účast lidí několikanásobně předčila naše očekávání, jsme rádi, že se všichni dobře bavili a odnesli si spoustu zážitků z příjemně stráveného odpoledne. Radnice bude rozhodně takovéto aktivity i nadále podporovat,“ řekl naší redakci radní Petr Lachnit, který nad akcí převzal záštitu.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pohadkovy-les-Prahy-5-na-Barrandove-prilakal-vice-nez-deset-tisic-lidi-533115?nocache=1

– Ve výsledku je dopad Antifetfestu coby prevence chování obrovský, říká radní Lachnit

Výsledky XI. ročníku filmové soutěže Antifetfest 2018 na městské části Praha 5 byly ve středu 18. dubna vyhlášeny v Komunitním centru Prádelna. Zneužívání, drogy, šikana, pokřivené vztahy v rodině i ve společnosti, bezvýchodná životní situace… To jsou tradiční témata letos již jedenáctého ročníku filmové soutěže Antifetfest 2018, kterou pořádá pražský magistrát ve spolupráci s městskými částmi.

Soutěže se účastní děti a mládež ve věku žáků základních a středních škol. Skupinky těchto amatérských filmařů vytváří krátká videa s výše zmiňovanou tematikou, která pak mohou sloužit jako pomůcka při prevenci rizikového chování.

Vnímání rizikového chování je u dětí a mládeže odlišné

„Děti a mladí lidé se s negativními jevy a rizikovým chováním setkávají v běžném životě a mnohdy je jejich vnímání odlišné od dospělých. Uvědomění si závažnosti a patologičnosti určitého chování je jedním ze základních kroků při nastavování vlastního hodnotového žebříčku. Ztvárnění takovýchto závažných témat formou krátkého filmu nebo klipu představuje v tomto procesu velký přínos, a proto jsem velmi rád, že tato soutěž má již poměrně dlouhou tradici a prestiž a zapojují se do ní i tvůrci z naší městské části.“ říká radní MČ Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

Díla žáků a studentů škol Městské části Praha 5 takřka pravidelně sbírají nejvyšší ocenění, tudíž i letos se napjatě očekávaly nové příspěvky. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 18. dubna 2018 v Komunitním centru Prádelna, kde se promítly všechny přihlášené filmy z Prahy 5, a odborná porota vybrala snímky postupující do celopražského finále.

Hlavním přínosem je proces tvorby

„Některé filmové příspěvky z minulých ročníků soutěže skutečně nalezly praktické využití coby audiovizuální prostředek prevence. Nicméně hlavní přínos představuje pro samotné tvůrce právě ten proces tvorby příspěvku – od námětu přes přípravy, samotné natáčení a vytvoření malého filmového díla. Zde jsou totiž nuceni se zamyslet do hloubky nad tématy a uvědomit si všechny aspekty reálného života včetně těch negativních a zaujmout k nim postoj. To někdy může mladým tvůrcům přinést i zážitek určité katarze. Ve výsledku je tak dopad této aktivity coby prevence negativního chování obrovský.“ dodává JUDr. Petr Lachnit.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Ve-vysledku-je-dopad-Antifetfestu-coby-prevence-chovani-obrovsky-rika-radni-Lachnit-533093?nocache=1