– Chceme, aby senioři věděli o našich sociálních službách a nezůstávali osamělí, říká radní Petr Lachnit

Společnost se uzavírá a mnoho starých lidí žije v domech, kde už se sousedé ani neznají. Bez pomoci tam vězí zapomenuti a osamělí. Sociální služby by je měly umět zachytit a vyvést z izolace. Jak se to daří v Městské části Praha 5, nám popsal tamní radní pro sociální oblast a bezpečnost ve společnosti Petr Lachnit (ANO).  Podle něj ale senioři často netuší, jaké služby město nabízí a těžko se jim vysvětluje, co která vlastně obnáší. Pomohla by reklamní kampaň ministerstva práce, která by veřejnosti neznámé pojmy vysvětlovala, míní radní. 

 

Poskytujeme služby nejen pro seniory, které jsou málo dostupné a zároveň vyhledávané, vysvětluje radní pro sociální oblast Petr Lachnit. Foto: Archiv

Jak se máme dívat na sociální služby a sociální pomoc očima 21. století? Jak vůbec vnímáte slovo sociální a jak se to projevuje ve Vaší práci v městské části Prahy 5?

Setkávám se s tím, že slovo sociální se v očích lidí pejorativně mění ve slovo chudý. Je to ke škodě onoho slova i jeho obsahu. Víte, dokázali bychom říci, že Facebook, který je sociální sítí, je sítí chudých, nebo pro chudé? Určitě ne. Je to společenská síť. Má umožnit lidem, aby se vzájemně spojovali. Musíme si uvědomit, že lidi hledají lidi. Hledají je ve společnosti. Musíme se vrátit k pravému původnímu smyslu slova sociální a tím je společnost. Sociální prvek v životě obce, v životě jakékoliv municipality, je jedním ze základních potřeb občanů – ať už je to úklid veřejných prostranství, školy, či opravdu úzce sociální oblast a bydlení. Musíme bojovat s předsudky a s vžitým a naprosto hloupým výkladem slova sociální.

Které skupiny občanů mají největší problém právě se zapojením do života společnosti. Komu je třeba s udržením sociálních kontaktů nejvíce pomáhat?

U nás v Praze 5 jsou takovou největší skupinou senioři. Z našich 80 tisíc občanů tvoří takřka 20 tisíc lidé starší 60ti let a ti potřebují naši pomoc. Neříkám, že všichni a teď. Otázkou ovšem je, zda vůbec vědí, že obec je tu pro ně, že jim tyto služby může nabídnout. Bohužel, společnost se uzavírá, mění se životní rytmus, životní návyky. Podívejte se jenom, kolik se pronajímá bytů. A dnes naše sociální služba, nebo i náš sociální odbor velmi obtížně vyhledávají seniory, kteří mají problémy. Nedozví se o něm proto, že starý člověk velmi často žije sám, nemá sousedy, kteří by ho znali, v domě se střídají podnájemníci, nikdo ho nezná a on nezná je. Domy jsou neprodyšně uzavřeny, což na jednu stranu chápu, ale dovnitř se s obtížemi dostává pošťák, neřku-li někdo další. Takže, když je senior v úzkých nikdo se to ani nedozví. Snažíme se o to, aby senioři o obci věděli, aby věděli o našich sociálních službách, aby se k nám mohli dostat a komunikovat s námi. Nechceme, aby v takové sociální izolaci zůstali „uvězněni“.

Senioři mají obrovský zájem o cvičení, ať jógy, tai-chi, či zdravotní gymnastiky. Na obrázku zrovna cvičí jógu.

Jaké jsou nejčastější důsledky sociální izolace seniorů?

Důsledky nejsou jenom sociální. Uzavřenost seniorů, kteří nemají kontakt se společenským prostředím a zůstávají opuštěni, má dopady i na jejich zdraví, zejména na psychiku. Více problémů, než ekonomická situace, přináší seniorům právě osamění, které je jako rakovina, rozleze se všude.

To ostatně vychází i v průzkumech mezi seniory. Jakým způsobem se je tedy snažíte dostat z izolace?

Máme sociální odbor, který poskytuje služby občanům podle zákona, a pak máme zřízenou příspěvkovou organizaci – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 – která poskytuje základní sociální služby, počínaje pečovatelskou službou, odlehčovacími pobytovými službami a dále poskytuje i služby, které dříve byli sociálními či zdravotnickými. Jedná se o zlevněné zdravotní masáže či pedikúry pro seniory a o provoz dětských jeslí. Poskytujeme tak málo dostupné a zároveň vyhledávané služby pro seniory a rodiny s těmi nejmenšími dětmi. Naše centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 postupně vybudovalo i dvě komunitní centra, Prádelnu a Louku. Tato komunitní centra fungují převážně pro seniory a snaží se, aby si návštěvníci-senioři zajišťovali své aktivity komunitně – sami. Učí se například na počítačích, učí se jazyky, věnují se józe a gymnastice, jsou všestranní. V řadě případů jsou lektory zase také senioři. Učíme a trénujeme paměť, na workshopech senioři diskutují, zlepšují se jejich technické dovednosti a to vše pomáhá udržovat jejich psychiku a pozitivní mysl. Je třeba však říci, že ani my nedokážeme uspokojit zvyšující se poptávku seniorů po cvičení, ať jógy, tai-chi, či zdravotní gymnastiky.

Komunitní centra se stala místy přirozeného setkávání seniorů, kteří se snaží nebýt sami a překonat ostych ze společenských kontaktů. Přihlásí se třeba na jazykový kurz, ale najednou zjistíme, že po jeho skončení zůstanou v komunitním centru, navazují další kontakty a aktivity, nachází si zde svou společnost. A to je vlastně základem našeho snažení.  Ani v době v letních prázdnin nezůstávají senioři sami, jezdíme s nimi na výlety. Podporujeme mezigenerační vztahy, takže na výlety s námi jezdí i děti a komunita se rozrůstá.

Naši sociální pracovníci i další zaměstnanci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, se snaží oslovit starší spoluobčany nejen letáky a články, ale i osobně na ulicích, v obchodech, a snaží se jim předat informace o našich službách. Zjišťujeme, že řada starších občanů žije v jakémsi informačním embargu. Ne všichni mají peníze nazbyt, aby si např. kupovali denní tisk. Velká část jich neumí používat internet. Dostávají se do izolace. Proto učíme naše seniory zdarma na PC, učíme je využívat internet i Facebook, být v kontaktu se světem. Jsme přesvědčeni, že odbourat „počítačovou negramotnost“ u seniorů, znamená zbavit je izolace a osamocení. Senioři chtějí komunikovat se svými dětmi, vnuky, učí se používat Skype, email a chtějí se jim vyrovnat. Mnohdy jsou i dovednější a šikovnější než oni.

Oblibu si získal petangue, na obrázku před komunitním centrem Prádelna.

Můžete odhadnout, kolik seniorů z toho celkového počtu dvaceti tisíc, kteří žijí v Praze 5, dokážete svými aktivitami oslovit?

Mohu to demonstrovat na skutečných číslech, zbytek by byly mé odhady. Zavedli jsme projekt zlevněného plavání pro seniory ve dvou plaveckých bazénech – v radlickém SK Motorlet a v Aquaparku na Barrandově. Za rok fungování této aktivity v radlickém bazénu SK Motorlet vydal náš sociální odbor 903 slevových karet seniorům a za první měsíc fungování podobné akce v Aquaparku Barrandov je jich vydáno už 1.224. Předpokládáme, že čísla porostou. Odhaduji, že jsme schopni aktivně komunikovat se skupinou až 2.500 našich seniorů. Zbytek se snažíme podchytit jinými cestami, jak jsem je před chvílí popisoval. Není to jednoduché, ale nezbytné.

Starší člověk má obvykle pohybové potíže. Je pro něho obrovským problémem někam se přemístit, často by rád některé aktivity absolvoval, ale neumí se tam sám dopravit. Máte pro ně nějakou službu, která by jim v tom pomohla?

Máme. Jmenuje se Taxík Maxík, a byla zavedena díky Nadaci Charty 77 před více než rokem, kdy jsme dostali osmimístné vozidlo se speciální úpravou pro osoby zdravotně hendikepované. Můžeme vézt vícero klientů s kompenzačními pomůckami, dokonce i dva vozíčkáře. Služba je zařazena jako fakultativní služba do systému pečovatelských služeb. Umožňujeme klientům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (pro něž je tato služba určena) hodinovou jízdu po Praze za 60 korun. Je to služba velmi vítaná a oblíbená. Řidič našeho „taxíku“ denně absolvuje 12 až 13 jízd. Lidé se již dokáží sdružovat, takže veze najednou třeba dva, tři seniory. Není to jen cesta k lékaři, do lékárny, je to i cesta na výlet, za zábavou, nebo například právě do komunitních center. Vidíme, že zvýhodněná seniorská přeprava je jedním z důležitých momentů sociálních služeb budoucích let. Vždy však záleží na jejím finančním zajištění. Je nutné, aby si této oblasti všímaly i příslušné státní orgány a pokusily se jí nějakým způsobem řešit či dotovat, aby se zmenšovala sociální izolace seniorů.

Slyším vlastně od vás, že u aktivit, jako je plavání nebo doprava, držíte princip, že si senior vždy přispěje nějakou částkou, která je pro něj únosná, ale bez ní to nejde …

Máme některé aktivity, které jsou bezplatné, například ony počítačové kurzy. U jazykových kurzů studenti staršího věku přispívají drobnými částkami lektorovi.

Seniorské Vánoce v komunitním centru Prádelna.

Jaké překážky stojí v cestě seniorů k využívání služeb, které nabízíte?

Na straně seniorů je to neznalost sociálních služeb. Obecně si nedokáží nejen senioři, ale i lidé v produktivním věku, správně dosadit za slova domov pro seniory, pečovatelská služba, ošetřovatelská péče apod., obsah. Často netuší, o jakou službu se jedná. Vysvětluje se jim to velmi obtížně, zejména u pečovatelské služby. Tady by mohlo ministerstvo práce věnovat prostor reklamní kampani, která by tyto pojmy širší veřejnosti vysvětlovala. Někdy se setkáváme s tím, že když je nabízena pečovatelská služba některým aktivním seniorům, urazí se, protože mají pocit, je určena jenom pro nemohoucí.

A které byste zmínil legislativní, finanční či organizační překážky?

Obecně sociální služby v celém Česku nejvíce omezuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, protože práce v této oblasti opravdu není lehká. Pracovní podmínky se i díky zvýšeným mzdovým tarifům zlepšily, ale není to všechno. Překvapuje mě, že máme mnoho absolventů škol se sociálním nebo zdravotním zaměřením a přitom do praxe jich míří čím dál tím méně. Nejsem odborník v této oblasti, ale kladu si otázku, jak vlastně v těch školách učí. Jak motivují studenty pro jejich budoucí obor? Jak je seznamují s praxí, aby pak nebyli rozčarovaní?

Čím byste mohl nalákat zájemce, aby šel pracovat k vám do oblasti sociálních služeb?

Finance to asi nebudou. Možná by to byl úsměv lidí, jímž pomáhají. Nic nestojí, ale ani si ho nikdo nekoupí. Když těch úsměvů za ten den sesbírají větší počet, tak jsou vlastně strašně bohatí.

Zvyšovat „počítačovou negramotnost“ u seniorů, znamená zbavit je izolace a osamocení, je přesvědčen Petr Lachnit.

Je nějaký projekt, který je vaším snem a jenž byste rád v Praze 5 uskutečnil?

Pociťuji historický handicap Prahy 5, kterým je nevybavenost byty zvláštního určení, jednoduše řečeno, chybí nám domy s pečovatelskou službou. V současné době děláme maximum pro to, aby se několik takových projektů uskutečnilo. Doufám, že po říjnových komunálních volbách budou na zdejší radnici politici, kteří budou v těchto plánech pokračovat a nenechají je zahynout. Protože bez těchto bytů zvláštního určení či domů s pečovatelskou službou nevyplníme mezeru v sociálních službách, která tu ještě zůstává.

 

 

 

 

 

 

– HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.:

SOCIÁLNĚ – AKTIVIZAČNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KOMUNITNÍHO CENTRA LOUKA PRAHA 5

 

  • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
  • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, rizikový příplatek,
  • čtvrtletní odměny
  • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
  • požadujeme odborné střední vzdělání, VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření výhodou
  • nástup možný ihned nebo podle dohody

 

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

 

– Městská část Praha 5 má nový dispečink pro pečovatelskou službu, oznámil radní Petr Lachnit

Pečovatelská služba, kterou provozuje příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 je registrovanou sociální službou, která v nepřetržitém provozu pomáhá zdravotně a tělesně postiženým občanům, seniorům nebo rodinám s dětmi z Prahy 5, kteří potřebují z důvodu trvalého nebo dočasného snížení soběstačnosti nebo chronického onemocnění pomoc jiné osoby.

JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast, uvádí: „Na naší městské části se stala pečovatelská služba významnou součástí sítě poskytovaných služeb a má svou dlouhodobou historii a tradici. Domácí péče se stává stále vyhledávanější a nezbytnou službou pro klienty, jejich rodiny a známé, kteří již nestačí pro své blízké zajistit odpovídající pomoc a potřebují využít pomoci  pečovatelek přímo v domácím prostředí. Každoročně se zvyšuje počet klientů a zájemců o tyto služby a formu péče.”

Klientům blíž

Pečovatelská služba se musí dostat vždy ke svým klientům, kteří jsou na ni odkázáni, a to často i do nedostupných míst, prostě jim musí být k dispozici. „Chceme být svým klientům blíž, takže většina z nich využívá  buď osobního nebo telefonického kontaktu přímo se sociální pracovnicí pečovatelské služby, která jim poskytuje nejen poradenství například při řešení dávek a příspěvků, ale i přímo zprostředkovává podání žádostí za klienty na úřady, řeší obtížné životní situace a další potřebné  záležitosti,” vysvětluje Petr Lachnit.

Okamžitý dispečink a projekt Taxík Maxík

Klienti jsou v běžném osobním, ale i telefonickém kontaktu i s koordinátorkami pečovatelské služby, které přímo řídí práci pečovatelek v  terénu u klientů. Tento „okamžitý dispečink“ umožňuje rychlý a efektivní způsob pomoci, kdy klient nezůstává na řešení svých problémů sám a často se takto dá předejít vypjatým a zdánlivě neřešitelným situacím u klienta.

Již rok pečovatelská služba úspěšně provozuje projekt Taxík Maxík, který je  maximálně  využíván klienty Prahy 5 pro jízdy po celé Praze a stal se pro ně dostupnou, velmi oblíbenou a bezpečnou službou. Městská část Praha 5 se v minulém roce rozhodla rozšířit z kapacitních důvodů stávající a již  nevyhovující prostory pro centrálu pečovatelské služby a dispečink Taxíka Maxíka. Najdete ji na náměstí 14. října v č. 11 v přízemí.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/18965-mestska–praha-5-ma-novy-dispecink-pro-pecovatelskou-sluzbu-oznamil-radni-petr-lachnit.htm

 

– Petr Lachnit zahájil výstavu Papírová krajina v Komunitním centru Prádelna

Radní JUDr. Petr Lachnit zahájil v pondělí v Komunitním centru Prádelna výstavu výtvarných děl Milana Pokorného “Papírová krajina”. Po skončení vernisáže návštěvníci smíchovského komunitního centra dlouho diskutovali s vystavujícím autorem. Výstavu můžete shlédnout do 13. března 2018.

Únorová výstava ve smíchovském komunitním centru nese název „Papírová krajina“ a podle svého autora je přemítáním o klasické krajinomalbě, ukotvené v dnešní době a pokusem o odpověď na otázku – nakolik je papír nosné médium při tvorbě obrazu? Milan Pokorný se nespokojil s „omezením“ historií ověřeného a plnohodnotného principu koláže a příbuzných technik. Chce papírem „malovat“, a v souvislosti s tím vyvstávají další otázky. Lze vyjádřit nekonečný prostor, genezi prolákliny, tvarování pocitů? Unese nás všechny krajina, kterou obýváme, a potažmo i krajina v nás?

Milan Pokorný se narodil v roce 1959, při studiu na FA ČVUT se v Ústavu výtvarné tvorby (pod vedením docenta Jaroslava Kříže) seznámil s problematikou výtvarného díla. To, podpořeno přednáškami a semináři Jiřího Ševčíka a Rostislava Šváchy, ovlivnilo jeho následné životní putování za uměním – nejprve do Divadla na Vinohradech a poté k Československým cirkusům a varieté. Od roku 1992 pracuje v polygrafii. V letech 2012 až 2016 byl členem Nového sdružení pražských umělců. V roce 2017 byl přijat mezi členy Asociace jihočeských výtvarníků a do FF16, což je volný spolek výtvarníků, jehož členové postihují širokou plejádu výtvarných oborů.

„Výtvarné práce Milana Pokorného i osobní setkání s ním během zahájení výstavy pro mne bylo přínosným a inspirativním zážitkem. Vystavené výtvarné práce přímo vybízejí k procházce krajinami vnitřních světů” uvádí radní JUDr. Petr Lachnit a dodává “Výstavní činnost coby součást aktivit našeho komunitního centra Prádelna plně podporuji, neboť se jedná o další funkční model komunitně kulturní činnosti v moderním pojetí sociální práce. Navíc výstavy představují kulturní i společenské obohacení nejširší veřejnosti.“

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-vystavu-Papirova-krajina-v-Komunitnim-centru-Pradelna-523376

– Petr Lachnit zve na šestý ročník SENIOR AKADEMIE

Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový již šestý cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality ´Senior akademie´, určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat 1x týdně od března do května 2018; je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, možnost se seznámit se základními projevy protiprávního jednání, s formami domácího násilí, drogové závislosti či s činností různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Podmínkou je trvalé bydliště na Praze 5

Akademii připravujeme pro maximálně 50 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek kontaktujte Václava Konečného, tel. č.: 257 000 265,e-mail: vaclav.konecny@praha5.cz nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8:00 a 18:00 hodinou v budově Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kancelář č. 215.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/18816-praha-5-petr-lachnit-zve-na-sesty-rocnik-senior-akademie.htm

– Nové aktivity v Komunitním centru Louka

“Na začátku každého nového roku stojíme plni očekávání, co nám nového a zajímavého přinese. Jaký bude nový rok na “Louce” Vám prozradíme již nyní. Tématem roku 2018 je jednoznačně Zdravé stárnutí a cesta k dlouhověkosti. Chceme ukázat, že věk je pouze číslo a může nám přinést mnoho pozitivního, jako je třeba čas na koníčky a plnění našich dávných snů” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5 a pokračuje…

Od února otevíráme nový floristický kurz, který bude rozdělen na osm setkání a přihlašovat se do něj můžete od 1.2. na kclouka@seznam.cz nebo na tel. 775 788 006. Jednotlivá setkání se uskuteční v úterý nebo ve čtvrtek od 10.00 hod.Pro ty, kteří rádi tvoří, otevíráme další nový kurz „korálkování“, kde se naučíte různé zajímavé techniky výroby náušnic, prstýnků, medailonků, náramků, broží, přívěsků, ale hlavně si vyrobíte ten svůj originální šperk. První workshop se uskuteční již březnu.

Pod heslem zdravý životní styl se v průběhu celého roku budou konat různá setkání a besedy s odborníky, kteří poradí, jak na to, abychom byli zdraví a optimističtí, jak vypadat stále mladě, dokonce si budete moci různé „ elixíry mládí“ vyrobit přímo v komunitním centru. Budeme míchat bylinkové čaje, vyrábět přírodní kosmetiku, ale také čistící prostředky, které jsou z domácích surovin, všude okolo nás a zároveň nezatíží životní prostředí ani naší peněženku.

A protože naše zdraví zásadně ovlivňují kontakty ,vztahy, přátelská setkání, připravili jsme pro vás od března rozšíření pondělních společenských deskových her pro seniory. Vezměte své kamarády a známé a přijďte si zahrát, povídat si a sdílet.

A nezapomněli jsme ani na náš mozek a jeho zdravé fungování a proto vedle středečních tréninků paměti se společně výpravy za poznáním na naučnou vycházku za kulturou a pamětí národa. Jako první se 20. a 21. února uskuteční návštěva archívu Národního divadla, kde nás přivítá oblíbená paní Marie Hradecká, kterou znáte z pořadů Českého rozhlasu. Na tuto prohlídku se můžete přihlašovat od 1. února na výše uvedených kontaktech.

Pojďme udělat pro sebe něco výjimečného a dopřejme si vše, co nás baví, přijďte, těšíme se na Vás.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Nove-aktivity-v-Komunitnim-centru-Louka-521580

– Nový floristický kurz pro seniory v Komunitním centru Louka

“Již od starověku se lidé věnovali aranžování květin. Ve starém Egyptě nebo Římě byly květinové dekorace výsadou bohatých vrstev a sloužily především k provonění hodovních síní. Postupem času se květiny začaly využívat hlavně k dekoracím interiérů a jejich aranžování prodělalo velký vývoj v technikách, materiálech i nabídce rostlin” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5 a pokračuje….

Ve dvacátém století se vázání květin stalo doménou zahradníků a květinářů, ale v současnosti se dynamicky rozvíjí obor nazývaný floristika. Jde o specializovanou činnost, zabývající se nejen vázáním a aranžováním květin, ale i celkovou květinovou dekoraci interiérů, svatebních obřadů, oslav a tvorbou dárkových kompozic.V Komunitním centru Louka již několikrát proběhl floristický workshop. Pro něj jsme po celý rok všichni sbírali přírodniny a tvořili jsme květinové dekorace do květináčů, aranžovali jsme vypichovací technikou do misek a naposledy jsme se věnovali vazbě adventních věnců. Pro velký zájem příznivců chceme v novém roce připravit ještě něco nového. Od února bude probíhat v našem Komunitním centru Louka floristický kurz, na jehož konci získají absolventi osvědčení. Jednotlivá setkání budou tematicky laděná a senioři floristé se budou moci postupně seznámit s jednotlivými technikami, zásadami aranžování, ale také budou pracovat s materiály, které jsou určené pro profesionální floristy. Dostaneme se i k tradicím aranžování v různých obdobích historie, například baroka, ale podíváme se i do tradic vázání květin v jiných zemích.

Již jsme si zvykli, že naši senioři navštěvují různé vzdělávací akademie, kde mohou prohlubovat své poznatky a získávat nové. Ve floristickém kurzu, ale půjde ještě o něco více. Budeme se učit jak vnímat rostlinný materiál, jak s ním pracovat, jak tyto poznatky uplatnit okolo sebe v běžném životě. Ale hlavně se budeme pohybovat na hranici umění, kterým aranžování květin jistě je.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Novy-floristicky-kurz-pro-seniory-v-Komunitnim-centru-Louka-521100

– VI. ročník Senior akademie

Bezplatný přednáškový cyklus pro maximálně 50 účastníků se skládá ze 11ti dvouhodinových přednášek včetně slavnostního zakončení akademie. Termíny jednotlivých přednášek jsou 7.3., 13.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5.,16.5., 2018 od 14 do 16h. Přednášky budou probíhat v zasedací místnosti ZMČ Praha 5 v šestém patře na adrese Štefánikova 13,15 Praha 5.

Cílem těchto přednášek je naučit seniory, zdravotně a tělesně postižené občany zvládat různé krizové situace. Přednášet seniorům budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy, své přednášky zpestří praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi nad četnými dotazy posluchačů.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto velmi zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek kontaktujte Václava Konečného, tel. č.:257 000 265,e-mail: vaclav.konecny@praha5.cz nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8:00 a 18:00 hodinou v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kancelář č. 215.

Po ukončení akademie každý z účastníků obdrží pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty, včetně malého občerstvení.

– Online mapa dostupných služeb rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu „Včasná pomoc dětem“  vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte.

Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/.

Více informací o programu naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/vcasna-pomoc-detem-2/

 

NROS  Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

web: www.nros.cz