Prevence kriminality ÚMČ Praha 5

Ivana Kosová
koordinátor prevence kriminality
Kontakty
Telefon                  257 000 439
e-mail                   ivana.kosova@praha5.cz

MČ Praha 5 se řídí obecnými principy prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím, snížení výskytu kriminálních jevů a negativních dopadů na občany MČ Praha 5.
V případě dotazů, podnětů či stížností týkajících se prevence kriminality nás neváhejte kontaktovat.