– Za větší toleranci a porozumění v celé společnosti: Výstava tvorby vícejazyčných dětí v Komunitním centru Prádelna

Popisek: Ilustrační foto k výstavě v KC Prádelna

Léto v Komunitním centru Prádelna na Praze 5 bude jako již tradičně kromě programu pro seniory také ve znamení příměstských táborů pro děti. Během prázdninových měsíců proběhne několik cyklů příměstského tábora „Umělecké léto v Prádelně“, který pořádá jeden z nejvyhledávanějších pořadatelů dětských táborů Veselý Příměšťák. Pro děti bude přichystán multižánrový program, který kombinuje hlavní umělecké směry: hudbu, tanec, výtvarné umění … Cílem je, aby si děti měly šanci vyzkoušet různorodou paletu činností a zjistit, čím se třeba budou chtít zabývat do větší hloubky.

Tematicky do tohoto letního programu zapadá i výstava ´Vícejazyčnost je bohatství´ v prostorách komunitního centra, kterou připravil spolek Zaedno a vychází z podstaty jeho projektu ´Kamarádi´. První část výstavy mohou návštěvníci centra zhlédnout od poloviny června, v pondělí 17. června proběhl coby doprovodný program výtvarný workshop pro děti a expozice se rozšíří o další díla. Ta si pak mohou nejen účastníci příměstských táborů prohlédnout až do konce prázdnin.

Putovní výstava

Z reprodukcí nejlepších dětských prací ze soutěže ´Vícejazyčnost je bohatství 2018´ vytvořili organizátoři putovní výstavu, kterou vystavují na různých místech po republice v průběhu letošního roku. Jedním z hlavních témat Kamarádů je mnohojazyčnost. Proto se každoročně vyhlašuje celostátní dětská kreativní soutěž s pěknými cenami ´Vícejazyčnost je bohatství´. Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla.

Soutěž je úzce spjata s konceptem projektu Kamarádi a motivuje děti k aktivnímu použití svého druhého jazyka, ke spolupráci, ale i k dosažení větší sebereflexe a sebevědomí. Soutěž záměrně cílí na všechny vícejazyčné děti. Překračuje tím hranice národnostních menšin, spojuje všechny, kteří jsou šikovní a dokážou číst a psát v dalším jazyce již v raném věku. Také poukazuje na přednosti, které přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur v naší multikulturní společnosti. Na děti a pedagogy čekají atraktivní ceny (výlety pro celou třídu, výukové materiály, knížky), cenami jsou odměňováni jak jednotlivci, tak i celé třídy. Další motivací k účasti je i samotné slavnostní předání cen a zahájení výstavy oceněných prací v Domě národnostních menšin v Praze, kterého se každoročně účastní kolem 100 dětí, rodičů a pedagogů. Oceněné práce jsou publikovány jak na webu, tak i v časopise Kamarádi. Na soutěži se pravidelně podílí mnoho partnerských institucí či firem, které pomáhají s propagací či zajištěním cen do soutěže.

Přínos k rozvoji multikulturní společnosti v ČR

„Spolupráce Komunitního centra Prádelna a sdružení Zaedno v rámci projektu Kamarádi patří dlouhodobě mezi přínosnou a program komunitního centra obohacující činnost. Stejně tak výtvarná soutěž ´Vícejazyčnost je bohatství´ představuje vždy zajímavou a pestrou tvorbu talentovaných dětí, které se každoročně účastní kolem 800 jednotlivců a školních kolektivů. Lákavé jsou i ceny, především výlety. Jelikož soutěž je určena všem vícejazyčným dětem bez jakékoliv národnostní preference, jedná se dle mého názoru o smysluplný, konkrétní a opravdu přínosný počin k rozvoji multikulturní společnosti v České republice a příspěvek k větší toleranci a porozumění v celé společnosti,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který podporuje kromě široké škály aktivizačních služeb pro seniory také dětské a multikulturní aktivity.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/22186-za-vetsi-toleranci-a-porozumeni-v-cele-spolecnosti-vystava-tvorby-vicejazycnych-deti-v-komunitnim-centru-pradelna.htm