– Praha 5 schválila Program prevence kriminality pro rok 2019

Jak sdělil redakci Parlamentních listů radní Městské části Praha 5 pro oblast bezpečnosti JUDr. Petr Lachnit, Rada MČ Praha 5 schválila tento týden Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2019 a Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2019.

Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2019 vychází z Plánu prevence kriminality na období 2017 až 2021, který byl zastupitelstvem městské části již odsouhlasen v minulém roce.

Schválené materiály představují koncepční strategii a priority pro oblast prevence a snižování kriminality na území Městské části Praha 5 a vycházejí z obecných principů prevence kriminality s cílem vytvoření bezpečného prostředí pro život občanů v MČ Praha 5.

Při vytváření Programu prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2019 se městská část řídila obecnými principy prevence kriminality. K těmto principům patří snaha eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím (před jejím pokračováním), snížení výskytu kriminálních jevů, a hlavně dopadů na život občanů Prahy 5.

Podle radního JUDr. Petra Lachnita se schválené materiály opírají o tři základní pilíře, kterými jsou bezpečné ulice, bezpečné parky a bezpečné prostředí škol. Program prevence kriminality Městské části Praha 5 je rozpracováním aktuálních priorit a reaguje na potřeby obyvatel MČ Praha 5. Vychází z cílů a předsevzetí programové prevence kriminality MČ Prahy 5 na léta 2017 až 2021.

Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2019 je rovněž sestaven v souladu s Plánem prevence kriminality Městské části Praha 5 na období 2017 až 2021. Navazuje na aktivity, programy a projekty, které byly realizovány Odborem sociální problematiky a prevence kriminality v roce 2018 a v nichž je potřeba nadále pokračovat. V plánu jsou rovněž zakomponovány další činnosti, projekty a aktivity, které budou rozvíjeny ve spolupráci s dalšími subjekty, působícími v oblasti prevence kriminality, a jsou zaměřeny na všechny cílové skupiny, s ohledem na jejich potřeby a problematiku.

Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webové stránce ZDE

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-schvalila-Program-prevence-kriminality-pro-rok-2019-543703