– Pozvánka na setkání pracovních skupin

Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 5

POZVÁNKA

na setkání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovních skupin,

které se uskuteční:

Kde: v místnosti č. 330 v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4/1381, 3. patro 

Časová dotace:                cca 1,5 hodiny

Program setkání:

  1. Návrh Střednědobého plánu na období 2019 – 2021
  2. Informace o Dnu neziskových organizací
  3. Realizace aktivit Akčního plánu na rok 2018
  4. Prezentace organizací
  5. Různé
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Kdy:                    v pondělí 11. 6. 2018 od 15:30 hod. 

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením

Kdy:                    v úterý 12. 6. 2018 od 15:30 hod. 

  • Děti, rodina a mládež

Kdy:                    ve středu 13. 6. 2018 od 15:30 hod.