– Petr Lachnit zahájil ve Smíchovském pivovaru oslavy Podzimního dne seniorů

Pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita připravila Městská část Praha 5 na 24. října tradiční Podzimní den seniorů.

popisek: Radní Petr Lachnit zahájil Podzimní den seniorů v Paspově sále

V rámci Podzimního dne seniorů připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory společenské setkání v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Toto společenské setkání seniorů je jedním z příspěvků Městské části Prahy 5 k oslavám mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. říjen.

Mezinárodní den seniorů vyhlásil Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů, poprvé na 1. října roku 1998. Mezinárodní den seniorů je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání. Všechny akce, konané v jeho rámci jak na mezinárodní, tak i vnitrostátní úrovni, díky tomu výraznou měrou přispívají k posílení společenského postavení příslušníků starší generace, jejichž početní zastoupení v celkové populaci má zejména v hospodářsky nejvyspělejších zemích neustále rostoucí trend.

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů tedy připravil Úřad městské části Praha 5 pro své seniory malé setkání, při kterém si příznivci hudby 60. a 70. let z řad seniorů přišli na své. Popřál jim, ale především zahrál, zazpíval a pobavil Regius band Jitky Dolejšové.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-ve-Smichovskem-pivovaru-oslavy-Podzimniho-dne-senioru-601206?nocache=1