– MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Digitální Mapa přístupnosti nabízí informace o veřejných budovách a prostorech z hlediska architektonických bariér.

Zmapovaná místa jsou v mapě vyznačena piktogramy v semaforové barevnosti (zelená, oranžová, červená), které objekty kategorizují na přístupné, částečně přístupné nebo obtížně přístupné či nepřístupné. Limity všech tří kategorií jsou odvozené z uživatelských zkušeností, z možností osob s různým typem postižení, ale i z technických standardů vozíků a různých kompenzačních pomůcek.

Piktogram slouží především pro rychlou orientaci, popis objektu s informacemi o šířce vstupních dveří, velikosti výtahu, hygienickém zázemí apod. pak uživatel najde v doplňujícím textu.

Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony.