– Fotbal v chůzi

Fotbal v chůzi je vhodný sport pro všechny hráče fotbalu, kterým již bylo 50 let. Jde o pohybovou aktivitu vhodnou pro seniory, při které je zakázáno běhat, povolena je pouze chůze či rychlochůze. Trénujeme v zimním období v hale Tatranu Střešovice, za příznivého počasí v areálu TJ Aritma ve Vokovicích a na hřišti Gymnázia Nad Štolou.

Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce z řad aktivních seniorů.

Informace na tel. 281 910 522, 777 778 760 ( B.Kašparová), 721 642 413 (M.Rod) a dále na www.seniorfitnes.cz, recepce@seniorfitnes.cz.