– Být nablízku těm, kteří nás potřebují… Praha 5 připravuje otevření dalšího detašovaného pracoviště pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci

Popisek: Vila Áda v Košířích je domovem dalšího detašovaného pracoviště pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci

„Příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 otevře další nové detašované pracoviště pečovatelské služby na začátku září tohoto roku v ulici Plzeňská 174, Praha 5,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Městská část Praha 5 v tomto roce dokončila rekonstrukci prostor vily Áda v Košířích, jejíž součástí bylo i vybudování výtahu domu s bezbariérovým přístupem. Pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 byly v 1. patře vily Áda zrekonstruovány prostory, kde bude zaveden provoz detašovaného pracoviště pečovatelské služby.

Již od září

Provoz bude zahájen na začátku září tohoto roku. Městské části se povedlo zajistit především komfort pro všechny zájemce o tyto služby spočívající ve vybudování samostatného, bezbariérového vstupu do kanceláří pečovatelské služby. Dosavadní přístup do prostor byl velice komplikovaný a předpokládal nutnost překonání schodů, tudíž bariérový zejména pro seniorskou veřejnost a zdravotně postižené osoby. Velkou výhodou bude pro zájemce vybudovaný přímý vstup z chodníku ulice Plzeňská 174 do výtahu, který zaveze zájemce přímo do kanceláře pečovatelské služby.

Užitečná decentralizace

Občané Košíř, Cibulek, Hřebenek, ale i Motola a okolních lokalit budou mít tak v samotném srdci Košíř svůj profesionální tým pečovatelek s koordinátorkou. Rozšíření nabídky právě této služby, jít za těmi, kteří pomoc potřebují, vycházela ze zkušeností prvního detašovaného pracoviště pečovatelské služby, které Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 otevřelo na Barrandově v minulém roce a stalo se naprosto odůvodněným řešením pro zejména pro seniorskou veřejnost a jejich rodiny a blízké.

Být nablízku těm, kteří nás potřebují

„A tak plníme smysl této myšlenky být nablízku těm, kteří nás potřebují, nebo o nás zatím v těchto lokalitách nevědí. Právě dostupnost je klíčovým momentem v situacích, se kterými se zejména seniorská veřejnost mnohdy potýká. Někdy se doslova hraje o čas. Proto budou mít občané Košíř a okolních lokalit možnost přijít se poradit, zkonzultovat svou situaci či přímo požádat o zajištění pomoci například s péčí o domácnost, s nákupy, dovozem a přípravou jídla, hygienou, dopomocí, úklidem, doprovodem k lékaři, na jednání nebo s doprovodem na vycházku, s přepravou Taxíkem Maxíkem apod. Poradenství a pomoc poskytujeme i rodinám, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje JUDr. Lachnit a dodává: „Počítejte s námi, jsme Vám pořád nablízku a těšíme se na Vás.“

Seniorská veřejnost se zde také bude moci informovat o dalších službách, které Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 poskytuje, například v rámci odlehčovacího pobytového zařízení Na Neklance 15, o možnostech bydlení, které nabízejí domy s pečovatelskou službou, využití služeb pedikúry, kadeřnictví, masáží, koupelí, včetně aktivizačních a vzdělávacích programů a akcí, které pro ně nabízí komunitní centra Prádelna a Louka. Více se dozvíte na webových stránkách www.csop5.cz.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25936-byt-nablizku-tem-kteri-nas-potrebuji-praha-5-pripravuje-otevreni-dalsiho-detasovaneho-pracoviste-pecovatelske-sluzby-centra-socialni-a-osetrovatelske-pomoci.htm