– Nový dispečink pečovatelské služby slouží klientům již rok. Domácí péče je na Praze 5 na vysoké úrovni

„Pečovatelská služba, kterou provozuje příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 je registrovanou sociální službou, která v nepřetržitém provozu pomáhá zdravotně a tělesně postiženým občanům, seniorům nebo rodinám s dětmi z Prahy 5, kteří potřebují z důvodu trvalého nebo dočasného snížení soběstačnosti nebo chronického onemocnění pomoc jiné osoby,” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast a pokračuje…

Na naší městské části se stala pečovatelská služba významnou součástí sítě poskytovaných služeb a má svou dlouhodobou historii a tradici. Domácí péče se stává stále vyhledávanější a nezbytnou službou pro klienty, jejich rodiny a známé, kteří již nestačí pro své blízké zajistit odpovídající pomoc a potřebují využít pomoci právě pečovatelek přímo v domácím prostředí. Každoročně se zvyšuje počet klientů a zájemců o tyto služby a formu péče.

Být klientům blíž…

Pečovatelská služba se musí dostat vždy ke svým klientům, kteří jsou na ni odkázáni, a to často i do nedostupných míst, prostě jim musí být k dispozici. Chceme být svým klientům blíž, takže většina z nich využívá buď osobního, nebo telefonického kontaktu přímo se sociální pracovnicí pečovatelské služby, která jim poskytuje nejen poradenství například při řešení dávek a příspěvků, ale i přímo zprostředkovává podání žádostí za klienty na úřady, řeší obtížné životní situace a další potřebné záležitosti.

Naši klienti jsou v běžném osobním, ale i telefonickém kontaktu i s koordinátorkami pečovatelské služby, které přímo řídí práci pečovatelek v terénu, u klientů. Tento ´okamžitý dispečink´ umožňuje rychlý a efektivní způsob pomoci, kdy klient nezůstává na řešení svých problémů sám a často se takto dá předejít vypjatým a zdánlivě neřešitelným situacím u klienta.

Taxík Maxík

Již více než dva roky pečovatelská služba úspěšně provozuje projekt Taxík Maxík, který je maximálně využíván klienty Prahy 5 pro jízdy po celé Praze a stal se pro ně dostupnou, velmi oblíbenou a bezpečnou službou. Městská část Praha 5 se v minulém roce rozhodla rozšířit z kapacitních důvodů stávající a již nevyhovující prostory pro centrálu pečovatelské služby a dispečink Taxíka Maxíka.

 

Pracovní tým pečovatelské služby, sociální pracovnici a koordinátorky pečovatelské již rok najdete v nových a moderních prostorách Na náměstí 14. října č. 11. v přízemí. Pracoviště pečovatelské služby tak je nízkoprahové a snadno dostupné všem návštěvníkům a klientům. Můžete nás navštívit osobně v kanceláři pečovatelské služby v pondělí, úterý, čtvrtek od 7.30 do 16.00, ve středu od 7.30 do 17.00 a v pátek od 7.30 do 15.00 nebo volejte na tel. 257318995, 775788003, najdete nás na stránkách www.csop5.cz, nebo nás kontaktujte e-mailem csop5@volny.cz. Službu poskytujeme denně od 7.30 do 19.30 včetně sobot, nedělí a svátků. Přijďte, náš odborný tým Vám poradí, těšíme se na Vás.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/22413-novy-dispecink-pecovatelske-sluzby-slouzi-klientum-jiz-rok-domaci-pece-je-na-praze-5-na-vysoke-urovni.htm

– Vyražte s dětmi na Pohádkový les v sobotu 4.května na Barrandově!

Chcete, aby se vaše děti skvěle bavily? Aby pomohly statečné Gerdě vysvobodit kamaráda Káje ze spárů Sněhové královny?  Vezměte je s sebou v sobotu 4.května 2019 do ulice Lohniského na pražském Barrandově. Od 10-17 hodin zde pro vás Městská část Praha 5 a společnost Velká dobrodružství připravila Pohádkový les – Po stopách Sněhové královny na … Více– Vyražte s dětmi na Pohádkový les v sobotu 4.května na Barrandově!

– Pohádkový les opět v sobotu 4. května na Barrandově. Vyrazte s dětmi ven na čerstvý vzduch

Chcete, aby se vaše děti skvěle bavily? Aby pomohly statečné Gerdě vysvobodit kamaráda Káje ze spárů Sněhové královny? Vezměte je s sebou v sobotu 4. května 2019 do ulice Lohniského na pražském Barrandově.

Od 10-17 hodin zde pro vás Městská část Praha 5 a společnost Velká dobrodružství připravila Pohádkový les – Po stopách Sněhové královny na motivy známé pohádky Hanse Christiana Andersena.

Pomohou děti zasytit hrachem starou vránu?

Na kilometrové trase lesem budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly. Pomohou děti zasytit hrachem starou vránu a princi pochytat splašené koně? Dokáží čarodějnici nasbírat dost pavouků na polévku a hodné babičce rozpustit zakleté rampouchy?

Na startu u vstupu do parku vyfasují děti průvodní dopis, do kterého budou sbírat razítka. V cíli pak od kouzelné Sněhové vločky dostanou všichni malí poutníci krásný dárek. Doražte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit.  Pokud nechcete stát fronty, můžete se zaregistrovat ZDE. Více informací denně na Facebooku Velká dobrodružství ZDE. Vstupné je zdarma a záštitu nad celou akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit.

https://www.krajskelisty.cz/praha/21817-pohadkovy-les-opet-v-sobotu-4-kvetna-na-barrandove-vyrazte-s-detmi-ven-na-cerstvy-vzduch.htm

– Praha 5: Výstava malíře Romana Sedláka v Komunitním centru Prádelna

Radní JUDr. Petr Lachnit zahájil ve středu 17. dubna ve smíchovském Komunitním centru Prádelna, v Holečkově ulici, velmi zajímavou a inspirativní výstavu abstraktních olejomaleb Magnum ignotum malíře Romana Sedláka. Vystavená díla si můžete prohlédnout do poloviny měsíce května.

Výstava Magnum ignotum představuje autorem dosud neprobádané teritorium vizuálního umění. Skrze abstraktní umění lze zkoumat své nejhlubší já, což autor činí prostřednictvím samotného výtvarného procesu. Výstava reprezentuje výsledky tohoto zkoumání. Postup při tvorbě abstraktního díla je fundamentálně odlišný od tvorby realistické. Je třeba oprostit se od všech logických úvah a nahlížení na svět. V procesu jsou odstraněny zaběhlé mentální koncepty a je možné nechat se unášet proudem energie, která je všude kolem nás. Tato výstava je krokem do neznáma, je to překročení pomyslného rubikonu. Je to cesta k poznání sama sebe.
Roman Sedlák (nar. 1987) je vizuální umělec, žijící v Praze. Soustředí se především na realistickou olejomalbu, ve které se snaží o širší tematický a obsahový přesah. Dominantou jeho tvorby posledních let jsou noční městské krajiny a scenérie, soustředění se na sílu a pomíjivost okamžiku, ale také realistická tvorba z automobilového prostředí, které je autorovou velkou životní láskou. Autor je ovlivněn východními filozofiemi, zejména taoismem, které mění jeho nahlížení na svět a každodenní realitu. Každý okamžik je unikátní a stojí za to zachytit ho na plátno či pomocí jiné umělecké formy. Ve svých volných chvílích se věnuje monochromatické fotografii.
„Výstavou děl Romana Sedláka Komunitní centrum Prádelna pokračuje ve svém rozvoji, kdy jeho činnost už zdaleka přesahuje běžnou nabídku podobných zařízení. Jedním z těchto výjimečných aspektů je výstavní program, který zasahuje velmi široké spektrum tvorby – od zavedených, akademicky vzdělaných autorů přes experimenty, tvorbu autodidaktů, dílka talentovaných dětí až po tematické expozice, věnované například lokální historii. Navíc nesmíme zapomenout na sociální a komunitní aspekt veškeré činnosti centra, který se nevyhýbá provozu galerie,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vystava-malire-Romana-Sedlaka-v-Komunitnim-centru-Pradelna-578655?nocache=1

– Den neziskových organizací na Praze 5

“Městská část Praha 5 pořádá již 12. ročník ,Dne neziskových organizací na Praze 5, která bude tradičně probíhat na pěší zóně Anděl ve středu 12. září od 11 do 17 hodin,” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast.

Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací a informovat veřejnost o nabídce sociálních služeb v městské části Praha 5. Zástupci neziskových organizací budou mít prostor představit svou činnost a budou moci realizovat prodej svých výrobků s podmínkou, že výtěžek bude použit na charitativní účely. Den neziskových organizací bude pro občany i pro neziskové organizace zcela zdarma.

Neziskovým organizacím, které se již v minulosti zúčastnily této akce, byly rozeslány přihlášky, aby se mohly opět zúčastnit. Pokud i vy máte zájem představit organizaci a její činnost v sociální oblasti, kontaktujte Janu Trnkovou, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, email Jana.Trnkova@praha5.cz , tel. č.: 257 000 432, která vám přihlášku zašle. Uzávěrka zasílání přihlášek je 15. 8. 2018.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Den-neziskovych-organizaci-v-Praze-5-545973?nocache=1

 

 

– Praha 5 schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2019-2021

 

Rada městské části Praha 5 schválila ve středu 25. července 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 pro období 2019-2021.

„Samotné tvorbě nového střednědobého plánu sociálních služeb předcházela činnost tří pracovních skupin, které byly orientovány na seniory, osoby se zdravotním postižením, děti, rodinu, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny. Poté vytvořený návrh střednědobého plánu schválila Řídící skupina komunitního plánování městské části Praha 5. Součástí těchto aktivit byla i realizace dotazníkového šetření u uživatelů a široké veřejnosti s cílem zmapování potřeb občanů,“ uvedl radní Městské části Praha 5 pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit.

Pracovníci sociálního odboru provedli SWOT analýzy, vycházející z potřeb a požadavků poskytovatelů, uživatelů a zadavatele, zaměřené na oblasti všech tří pracovních skupin. Výsledky analýz byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních služeb a služeb souvisejících, pro formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. V průběhu procesu se pravidelně setkávaly pracovní skupiny, které vytvářely podklady pro jednání řídící skupiny. Na základě požadavků pracovních skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb byly znovu zprovozněny internetové stránky komunitního plánování MČ Praha 5 (ZDE) s katalogem poskytovatelů sociálních služeb. Návštěvníci portálu jsou průběžně informováni o procesu komunitního plánování a o akcích, které jsou pro ně připravovány. Na tomto webovém portálu se veřejnost může seznámit nejen s procesem tvorby tohoto střednědobého plánu rozvoje sociální služeb, ale také s historií komunitního plánování v městské části Praha 5 od roku 2012 do současnosti.

Radní Petr Lachnit dále uvedl: „Vznikem a schválením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 naše práce nekončí, ale naopak začíná. Komunitní plánování a rozvíjení sociálních služeb a služeb souvisejících je nikdy nekončícím procesem, do kterého musí být aktivně zapojeni všichni zúčastnění – poskytovatelé, uživatelé, zadavatel i široká veřejnost. Pravidelným setkáváním pracovních skupin, spoluprací s organizacemi i veřejností, vzájemným nasloucháním a diskusemi bude Střednědobý plán žijícím dokumentem, který bude reagovat na potřeby a možnosti. To je naším současným cílem.“

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-schvalila-Strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-obdobi-2019-2021-545745?nocache=1

 

 

– Pohádkový les pobaví děti na Barrandově

Znáte příběh Philease Fogga a jeho cesty kolem světa za 80 dní? Jeho zkrácenou a pohádkovou verzi s mnoha úkoly a dobrodružstvím pro děti od 2 let pro vás připravila Městská část Praha 5 ve spolupráci se společností Velká dobrodružství na sobotu 21. dubna 2018 od 10-17 hodin. Na kilometrové trase nad Prokopským údolím na … Více– Pohádkový les pobaví děti na Barrandově