– Den neziskových organizací na Praze 5

“Městská část Praha 5 pořádá již 12. ročník ,Dne neziskových organizací na Praze 5, která bude tradičně probíhat na pěší zóně Anděl ve středu 12. září od 11 do 17 hodin,” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast.

Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací a informovat veřejnost o nabídce sociálních služeb v městské části Praha 5. Zástupci neziskových organizací budou mít prostor představit svou činnost a budou moci realizovat prodej svých výrobků s podmínkou, že výtěžek bude použit na charitativní účely. Den neziskových organizací bude pro občany i pro neziskové organizace zcela zdarma.

Neziskovým organizacím, které se již v minulosti zúčastnily této akce, byly rozeslány přihlášky, aby se mohly opět zúčastnit. Pokud i vy máte zájem představit organizaci a její činnost v sociální oblasti, kontaktujte Janu Trnkovou, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, email Jana.Trnkova@praha5.cz , tel. č.: 257 000 432, která vám přihlášku zašle. Uzávěrka zasílání přihlášek je 15. 8. 2018.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Den-neziskovych-organizaci-v-Praze-5-545973?nocache=1

 

 

– Praha 5 schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2019-2021

 

Rada městské části Praha 5 schválila ve středu 25. července 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 pro období 2019-2021.

„Samotné tvorbě nového střednědobého plánu sociálních služeb předcházela činnost tří pracovních skupin, které byly orientovány na seniory, osoby se zdravotním postižením, děti, rodinu, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny. Poté vytvořený návrh střednědobého plánu schválila Řídící skupina komunitního plánování městské části Praha 5. Součástí těchto aktivit byla i realizace dotazníkového šetření u uživatelů a široké veřejnosti s cílem zmapování potřeb občanů,“ uvedl radní Městské části Praha 5 pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit.

Pracovníci sociálního odboru provedli SWOT analýzy, vycházející z potřeb a požadavků poskytovatelů, uživatelů a zadavatele, zaměřené na oblasti všech tří pracovních skupin. Výsledky analýz byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních služeb a služeb souvisejících, pro formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit. V průběhu procesu se pravidelně setkávaly pracovní skupiny, které vytvářely podklady pro jednání řídící skupiny. Na základě požadavků pracovních skupin, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb byly znovu zprovozněny internetové stránky komunitního plánování MČ Praha 5 (ZDE) s katalogem poskytovatelů sociálních služeb. Návštěvníci portálu jsou průběžně informováni o procesu komunitního plánování a o akcích, které jsou pro ně připravovány. Na tomto webovém portálu se veřejnost může seznámit nejen s procesem tvorby tohoto střednědobého plánu rozvoje sociální služeb, ale také s historií komunitního plánování v městské části Praha 5 od roku 2012 do současnosti.

Radní Petr Lachnit dále uvedl: „Vznikem a schválením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2019 – 2021 naše práce nekončí, ale naopak začíná. Komunitní plánování a rozvíjení sociálních služeb a služeb souvisejících je nikdy nekončícím procesem, do kterého musí být aktivně zapojeni všichni zúčastnění – poskytovatelé, uživatelé, zadavatel i široká veřejnost. Pravidelným setkáváním pracovních skupin, spoluprací s organizacemi i veřejností, vzájemným nasloucháním a diskusemi bude Střednědobý plán žijícím dokumentem, který bude reagovat na potřeby a možnosti. To je naším současným cílem.“

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-schvalila-Strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-obdobi-2019-2021-545745?nocache=1

 

 

– Pohádkový les pobaví děti na Barrandově

Znáte příběh Philease Fogga a jeho cesty kolem světa za 80 dní? Jeho zkrácenou a pohádkovou verzi s mnoha úkoly a dobrodružstvím pro děti od 2 let pro vás připravila Městská část Praha 5 ve spolupráci se společností Velká dobrodružství na sobotu 21. dubna 2018 od 10-17 hodin.

Na kilometrové trase nad Prokopským údolím na vás i vaše děti budou čekat postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi a děti budou u každé z nich muset plnit úkoly. Ti starší se také pokusí uhádnout, jakou zemi představují. Dokáží malí cestovatelé nachytat ryby pro Eskymáka? Složit pizzu v Itálii nebo najít ztracený poklad na Sahaře? Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání. Trasa pohádkového lesa začíná v ulici Lamačově a vstupné je zdarma.

Záštitu nad akcí převzal radní JUDr. Petr Lachnit.

Tradičně náš pohádkový les doprovodí i organizace Helppes se svými asistenčními pejsky. Seznámit se můžete i s činnosti příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejíž pracovnice vám např. změří krevní tlak.

Více informací a možnost registrace najdete na stránkách pořádající společnosti Velká dobrodružství  a facebook Velká dobrodružství.

http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/pohadkovy-les-pobavi-deti-na-barrandove/