Integrace cizinců-setkání ve Stromovce

Dne 30. srpna 2019 se uskuteční další setkání pro zájemce s odlišným mateřským jazykem. Jednotlivce i rodiny s dětmi zveme do prostředí Královské obory-Stromovky. Procházka nabídne seznámení s historií a současným využitím obory. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity, připraveno bude i drobné občerstvení. Přijďte se rozloučit s létem a strávit … VíceIntegrace cizinců-setkání ve Stromovce

Integrace cizinců – pozvánka

Dne 20.7. 2019 se uskuteční další z konverzačních procházek určených pro zájemce s odlišným mateřským jazykem v rámci integrace cizinců. Tentokrát zamíříme do malebných uliček Nového Světa, místa, které je považováno za jedno z nekrásnějších, které Praha nabízí. Přijďte a poznejte kouzlo křivolakých uliček, romantických zákoutí a nevšedních výhledů! Akce je financována z grantu Ministerstva … VíceIntegrace cizinců – pozvánka

Integrace cizinců-výlet na horu Říp

Dne 22. června 2019 se uskutečnil výlet za poznáním české krajiny a její historie. Cesta za poznáním začala již v Praze, odkud autobusem skupina společně odjížděla. Po seznámení s portfoliem tohoto výletu již byl vytčený cíl na dohled. Kroky průvodců i samotných účastníků z řad cizinců a jejich rodin zamířily vzhůru na horu Říp. Cestou měli možnost poznávat … VíceIntegrace cizinců-výlet na horu Říp

Cizinci poznávali českou historii

Integrace cizinců Dne 8. června 2019 se uskutečnila procházka za historií Vyšehradu, která nabídla jednotlivcům i rodinám cizinců seznámení s českou historií. Účastníci měli možnost poznat toto významné místo a současně procvičit komunikaci v českém jazyce. Na konverzační procházky, které budou probíhat jedenkrát měsíčně, budou tematicky volně navazovat výlety za poznáním a nabídnou seznámení s českou krajinou. Uvedené … VíceCizinci poznávali českou historii

Prezentace Analýzy cizinců na Magistrátu hl.m. Prahy

Dne 6.3. 2019 byli u příležitosti konání Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců přizváni zástupci Univerzity Karlovy, Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., a Mgr. Ekaterina Ignatyeva. Jmenovaní řešitelé výzkumu přítomným přiblížili výsledky Analýzy cizinců na území MČ Praha 5. Získané poznatky mají význam nejen pro naši městskou část, ale i lokality ležící … VícePrezentace Analýzy cizinců na Magistrátu hl.m. Prahy

Projekt integrace cizinců pro rok 2019

Úřad městské části Praha 5, odbor sociální problematiky a prevence kriminality, zpracoval i pro letošní rok žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019, podanou u Ministerstva vnitra České republiky. Součástí projektu pro rok 2019 jsou již tradičně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. V tomto … VíceProjekt integrace cizinců pro rok 2019

Dostupnost “Analýzy cizinců na MČ Praha 5”

Rok 2018 byl v oblasti integrace cizinců pro naši městskou část velice významný. Byl schválen projekt podaný na Ministerstvu vnitra ČR, čímž byla zachována kontinuita vzdělávacích a sociokulturních aktivit. Ministerstvo vnitra ČR tak naši městskou část významně finančně podpořilo již třetím rokem. Obsahem projektu byly aktivity určené pro děti, dospělé cizince i pedagogy mateřských a základních … VíceDostupnost “Analýzy cizinců na MČ Praha 5”

Prezentace výsledků projektu “Analýza cizinců na území MČ Praha 5”

Prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území Městské části Praha 5″

Ve dnech 10.1. a 17.1. 2019 proběhla v budově ÚMČ Praha 5, Nám. 14.října 1381/4, prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území MČ Praha 5“.

Tento projekt, financovaný Ministerstvem vnitra ČR, zpracovala Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Na prezentacích byl zástupcům radnice MČ Prahy 5 a odborné veřejnosti představen jedinečný postup a následné zpracování této analýzy, jež umožnilo územně velmi přesný přehled a hodnocení změn za posledních 10 let.

 

Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

  V pátek 23.11. 2018 se ve společenském sále ZŠ Kořenského uskutečnil předvánoční večer, který představoval vyvrcholení aktivit za rok 2018 v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 5. Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR. Za ÚMČ Prahy 5 přítomné hosty přivítal radní Petr Lachnit a vedoucí odboru OSO Mgr. Iva Pokorná, za … VíceSlavnostní večer na ZŠ Kořenského